Kun en time væk fra Københavns hektiske liv, mødes man af stilhed, kilometervis af smuk kystlinje, blæst og fuglestemmer. Den natursmukke ø med kælenavnet Isefjordens Perle har sin helt egen kulturhistorie og unikke natur.

Flere steder på kystlinjen er imidlertid groet til i rørskov. Og det ødelægger oplevelsen og truer den naturrigdom, der gør Orø helt særlig – blandt andet den meget sjældne og EU-beskyttede orkidé Mygblomst.

Det er hovedårsagen til, at Danmarks Naturfredningsforening for syv år siden besluttede at foreslå en fredning.

Læs mere: Sådan freder vi natur i Danmark

Hjælp os med at beskytte naturen

Vi arbejder på at frede unik natur i Danmark.

Du kan støtte vores arbejde ved at blive medlem.

Strandeng, dyreliv og naturoplevelser skal igen blomstre

Under rørskoven løber naturtypen strandeng, som før i tiden holdtes fri fra tilgroning af græssende kvæg. Hvis man ønsker varieret natur, skal den nemlig plejes og holdes nogenlunde lysåben, så alt ikke gror til og skygger for andre naturtyper og arter. Det er blandt andet det, som fredningen genindfører.

Ifølge Carsten Lambrecht, formand i Danmarks Naturfredningsforening Holbæk, er det meget glædeligt, at der nu er udsigt til, at den ægte strandeng igen kommer til syne.

- Som det er i dag, bliver du flere steder spærret inde i rørskov og kan intet se andet end siv, siv og atter siv. Det er synd for den artsrigdom, der skygges væk, men også fordi det skaber en monoton naturoplevelse og blokerer for den smukke udsigt. Det er fantastisk, at det oprindelige landskab nu kommer til at vende tilbage.

Formanden fortæller videre, at mange jordejere på Orø i dag allerede naturplejer med dyr og skaber god natur, og at fredningen skaber grobund for at udvide dette gode arbejde.

Endelig afgørelse skal bevare naturen

Allerede i 2020 traf Fredningsnævnet for Vestsjælland afgørelse om at gennemføre fredningsforslaget, men efterfølgende blev afgørelsen påklaget. Sagen endte derfor i Miljø- og fødevareklagenævnet, som nu har vedtaget fredningen.

Ifølge den endelige afgørelse kommer fredningen til at løbe primært på den østlige kystlinje fra Næsset i nord til spidsen i syd med undtagelse af strækningerne langs byerne Gamløse og Næsby. Fredningen omfatter også øerne og holmene, der ligger syd og vest for Orø.

Konkret beskriver afgørelsen blandt andet, at områdets naturtyper skal bevares, mens der skal skabes et artsrigt plante- og dyreliv – herunder en særlig indsats for fuglelivet. Samtidig skal det sikres, at der er mulighed for pleje af naturen.

Fredning vil få stor betydning

Ifølge Henrik Jørgensen, der er fredningskonsulent i Danmarks Naturfredningsforening, kommer tiltagene i fredningen til at få stor betydning for naturen på Orø og for fremtiden.

- Orøs helt særlige kystnatur får med fredningen en bedre beskyttelse og mulighed for mere målrettet naturpleje, så de sjældne og truede arter, herunder flere orkidéarter, som findes her, kan få bedre betingelser.

Fredningen medfører også, at adgangsmulighederne for offentligheden skal forbedres. Stisystemer skal muliggøre, at besøgende kan komme tættere på kystnaturen.

Hjælp os med at beskytte Danmarks unikke natur