Græs, græs og atter græs står grønt og kortklippet i et hektar stort område lige nord for Holbækmotorvejen i Valby i København. Men snart bliver området mere multifarvet end grønt.

Nu vil FRAK, der er en social-økonomisk virksomhed med fokus på at få unge københavnere i beskæftigelse, nemlig lave området til Københavns største blomstereng. Med hjælp fra 13-til 17-årige beboere i boligkvarteret Folehaven vil virksomheden forvandle området fra en kedelig græsmark til et farverrigt naturformidlingssted.

Derfor var de ikke i tvivl, da Københavns Kommune åbnede biodiversitetspuljen for borgere, der vil hjælpe naturen. Organisationen søgte penge til projektet, fik bevillingen og skal nu i gang med arbejdet.

-Vi glæder os helt vildt. Drømmen er, at området bliver summende og farverigt, og at lokale kan få viden om vores pressede insekter og hvor vigtigt det er, at vi alle sammen gør noget. Samtidig får vores unge et fast fritidsjob, jord under neglene og bliver forhåbentlig interesseret i idéen om at give naturen plads, siger Anders Damkjær, projektkoordinator i FRAK.

Natur og by skal gå hånd i hånd

De unge hos FRAK og de 23 andre projektejere får del i naturpuljen som led i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Nyt partnerskab skal styrke biodiversiteten i København

Pengene gives til projekter, som fremmer biodiversiteten eller forståelsen herfor til gavn for insekter, fugle og smådyr. Biodiversitetspuljen er en del af kommunens samlede indsats for at få mere biodiversitet i byen.

Konkret har Danmarks Naturfredningsforening hjulpet Københavns Kommune med at rådgive ansøgere til puljen om hvordan de bedst styrker biodiversiteten og med at vurdere biodiversiteten i de enkelte projekter, der nu tildeles midler. Og foreningen vil også bistå med råd og vejledning til de borgere, der nu skal søge om nye projekter.

Tine Skafte Nielsen er naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og har været med til at vurdere de mange ansøgninger. Hun er overvældet over den høje interesse:

-Borgernes ansøgninger har simpelthen været så imponerende, og det har været svært at vælge projekter. At så mange går så håndgribeligt og opfindsomt til opgaven med at lave husfacaden om eller lave et fællesareal til vildeng, er en stor gave til naturen. Jeg glæder mig til at vurdere projekterne i næste pulje, siger hun.

Du kan også få del i naturpuljen

 • Der er flere penge i puljen til projekter, som fremmer biodiversiteten eller forståelsen herfor til gavn for insekter, fugle og smådyr.
 • Projektet kan foregå i en gård, et fortovshjørne eller på et andet sted, der kommer til gavn for flere andre end dig selv.
 • Du/I skal selv lave en beskrivelse af projektet og vurdere, hvor mange penge der skal bruges. Danmarks Naturfredningsforening vil rådgive om hvordan du hjælper biodiversiteten på vej.
 • Deadline for ansøgning er 1. september

Nyt projekt danner helle for insekter

Nu vil Anders Damkjær og de unge fritidsjobbere hos FRAK skrælle området af for muld og eventuel tørv for at gøre plads til den vilde frøblanding og for at fjerne næring fra området. Så skal der sås hjemmehørende og insektvenlige planter som musevikke, kællingetand og rødkløver.

Efter afblomstring af blomsterengene skal de unge firtidsjobbere slå området med le. Et par uger derefter vil høslættet blive bjerget og komposteret i dertil indrettede kompostbunker.

Et fantastisk projekt, lyder det fra Tine Skafte Nielsen:

-Man kunne ikke bede om bedre forhold for insekterne. I København fylder beton og asfalt meget, så at en helt hektar bliver proppet med blomster med nektar og pollen, er enormt vigtigt for insekterne. Samtidig bliver formidling en vigtig del af projektet, så både de unge med fritidsjob og blomsterengens naboer forhåbentlig kan blive inspireret. Jeg glæder mig meget til at se udviklingen, siger Tine Skafte Nielsen.

For Anders Damkjær i FRAK er det helt essentielt, at projektet med blomsterengen netop er med til at gøre en forskel for naturen.

-Selvfølgelig er det primært lønnen, der driver de unge. men vi håber, at de faktisk synes det er spændende, at der er noget, der hedder hjemmehørende planter og bier, og at vi kan være med til at gøre en forskel for Danmarks natur, siger Anders Damkjær, der opfordrer flere kommuner til at tænke FRAK og lignende unge-organisationer med i byudviklingsprojekter.

Bynatur gør en forskel for biodiversiteten

En stor tysk undersøgelse fra 2017 viste, at tre ud af fire flyvende insekter er forsvundet fra Tysklands naturområder i løbet af en periode på blot 25 år. Hvis insekterne fortsætter med at gå tilbage i samme tempo, så er der fare for, at insekterne uddør bare 100 år ude i fremtiden.

Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truet, sårbare eller helt forsvundet. Siden 2014-16 er 49 ud af 69 sommerfuglearter gået tilbage. Og ifølge den seneste rødlistevurdering fra 2019 er 16 sommerfuglearter direkte truet.

Insekterne mangler plads og mere natur, og især store sammenhængende naturarealer. Men hver en kvadratmeter, der bliver insektvenlig, tæller. Derfor er bynatur et vigtigt element for at vende biodiversitetskrisen.

-Insekterne mangler meget mere natur. Og selv en lille have, fortovsplet eller baggård betyder noget. For det betyder, at insekterne får et helle i et land, der ellers er fyldt med by, industri og landbrug. En god sommerfuglehave kan potentielt være med til at styrke en lokal bestand af en art, siger Tine Skafte Nielsen.

Gør din have insektvenlig

 • Du kan med små, men vigtige skridt gøre din have til et tilflugtssted for bier og sommerfugle.
 • Meld din have til Slip haven fri og få helt konkrete tips og vejledning til at gøre din have vildere for insekternes skyld.
 • Kravet er, at du slipper mindst 20 procent af haven fri. Samtidig skal du lave et eller flere naturelementer i haven, der tilgodeser insekterne. Det kan være et vandhul, et kvashegn eller en vildeng.

Object reference not set to an instance of an object.

alt
Emilie Palm Olesen
Digital journalist
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 46 00 80