Lyden af flaksende sommerfugle og summende vilde bier i sommervarmen kan snart blive en sjældenhed.

Rundt omkring på jorden er insekter i tilbagegang, viser ny global undersøgelse, der har samlet data om insekter og deres tilstand fra store dele af verden.

Forskerne konkluderer, at mere end 40 procent af insektarterne er i tilbagegang, og en tredjedel af insektarterne er truede. De spår, at udviklingen i værste fald kan føre til en masseudryddelse af insekter om bare 100 år.

Studiet er publiceret i det akademiske tidsskrift Biological Conservation. Resultaterne er efterfølgende beskrevet i The Guardian, hvor forskerne advarer om de følger, som faldet af insekter kan få.

Konsekvenser for økosystemer

Insekternes tilbagegang påvirker fødekæder og økosystemer. Derfor kan det få negative følgevirkninger for både dyr og planter. Især arter der lever af insekter bliver udsatte, vurderer Therese Nissen, der er natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Udsigten til færre insekter er bekymrende. Især fordi det får konsekvenser for de arter, der lever af insekter. Her vil fugle, fisk, padder og reptiler mangle føde i fremtiden, siger hun.

Udover at være føde for andre arter, så bestøver de planter og nedbryder dødt materiale, som er afgørende i naturen. På baggrund af disse vigtige roller, slår forskerne bag studiet alarm. De påpeger, at faldet af insekter er et tegn på, at verden står i starten af den sjette masseudryddelse.

Insektarterne uddør otte gange hurtigere end pattedyr, fugle og reptiler, og biomassen af insekter falder ifølge undersøgelsen med 2,5 procent om året.

Sådan giver du plads til sommerfugle i haven:

  • Drop giften
  • Drop gødningen
  • Plant blomster til sommerfuglene (F.eks. aftenstjerne, baldrian dild og merian)
  • Plant føde til larverne
  • Lad græsset gro
  • Lav vinterly (Så sommerfugle kan overvintre i carporte, udhuse og brændestabler)

Læs mere om, hvordan du kan give sommerfugle bedre levevilkår i haven.

Insekter mangler levesteder

Insekternes tilbagegang skyldes især tab af levesteder på grund af intensivt landbrug, fastslår undersøgelsen.

Derfor mener Rasmus Ejrnæs, der er seniorforsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet, at vi skal give mere plads til insekterne, der hvor vi ikke dyrker landbrug.

- Vi skal gøre plads til dyr og insekter med økosystemer uden landbrug og skovbrug. I stedet skal der være naturområder med store vilde dyr, hvor vi giver plads til de processer, der skaber levestederne for de truede arter, siger han.

Ifølge Rasmus Ejrnæs, så får insekter, såvel som vilde dyr generelt, bedre levevilkår med mere plads og sammenhængende natur, hvor de naturlige processer for lov til at udspille sig.

Truede insektarter i Danmark

I den danske natur er sommerfugle og bier særligt udsatte.

Sidste år havde Danmarks Naturfredningsforening fokus på bier med kampagnen Bidræber med et forslag om at forbyde insektgiften neonikotinoider, der har vist sig at være skadelig overfor bier. Det var medvirkende til, at EU i 2018 gjorde det ulovligt for landmændene at bruge stoffet til at bejdse frø med. Desværre har Miljøstyrelsen valgt at dispensere fra forbuddet, så landmænd i foråret 2019 kan få lov til at bejdse sukkerroefrø.

Antallet af sommerfuglearter i Danmark er også faldet markant. 49 ud af 69 sommerfuglearter er faldet i bestanden mellem år 2014 og 2016. Og i dag er over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter truet, sårbare eller helt forsvundet.

For at give sommerfugle bedre levevilkår, så kan man som haveejer hjælpe ved at lade haven være lidt mere vild – lade græsset gro, droppe gift og sørge for, at der er blomster i hele sæsonen fra forår til sensommer.


Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening - vi arbejder for en mangfoldig natur