Coronakrisen har lagt Danmark ned, men nu er landet så småt begyndt at åbne op igen. Politikerne taler bl.a. om, hvordan den danske økonomi skal genoprettes. Her giver det rigtig god mening at begynde med naturen. En håndsrækning til naturen er nemlig ikke bare godt for biodiversiteten, det kan også skabe arbejdspladser. Se bare på Højby Sø i Odsherred.

I 1990'erne blev søen på Sjælland genskabt efter at have ligget tørlagt i hundrede år. Det gjorde den som det første større naturgenopretningsprojekt i Danmark.

Projektet, der kostede 4,7 mio. kroner, førte til en bedre natur, men det skabte også flere arbejdspladser i de tre år, det tog at genskabe søen.

- Pengene gik bl.a. til at hyre ingeniørfirmaer, entreprenører, landinspektører og håndværkere. Efterfølgende har Højby Sø gjort Højby mere attraktiv for bosætning og turisme, og søen beskytter også drikkevandet. Projektet bliver altså ved med at gavne lokalområdet, siger Tine Skafte Nielsen, naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Naturen kommer sig hurtigt

Efter genopretningen af Højby Sø kom naturen sig hurtigt og arterne indfandt sig igen.

- Jeg vil skyde på, at det tog en fem års tid, så var Højby Sø som de fleste andre ferskvandssøer i Danmark. Det betyder, at der i dag lever almindelige ferskvandsfisk som gedder, skaller og aborre i søen, siger Palle Graubæk fra Naturstyrelsen i Midtsjælland.

Af fugle har søen tiltrukket de fleste arter af ænder og grågæs. I efterårs- og vintermånederne kommer der sangsvaner og om foråret nattergale. Af og til kommer rovfugle som rørhøg, havørn og fiskeørn også på visit ved Højby Sø.

Ud over de mere almindelige fugle så har søen også haft besøg af den sjældne hvidvingede terne. Den er nemlig observeret ved søen i 1997, få år efter søen igen var blevet til en sø. En stor flok på 110 fugle.

Derfor skal vi investere i naturen

Danmark står også over for en omfattende biodiversitetskrise. Hver sjette art i den danske natur er truet og alligevel er Danmark et af de lande i Europa, der bruger færrest midler på naturpleje.

Danmark skal nu i gang med at genstarte økonomien, og her har vi en gylden mulighed for at investere i vores trængte natur og gavne beskæftigelsen.

Grøn Genstart er Danmarks Naturfredningsforenings bud på, hvordan vi skal skabe en rigere natur og dermed et rigere Danmark til gavn for naturens vilde arter af dyr og planter og til gavn for danskerne.

Læs mere om Grøn Genstart her