Naturen er det oplagte sted at begynde, når Danmark skal genstartes efter coronakrisen. Se bare på Skjern Å. En genopretning af åen indbragte et samfundsmæssigt overskud på hele 200 mio. kroner.

- Arbejdet med Skjern Å har skabt overskud, fordi det skabte en masse arbejdspladser i anlægsfasen. Efterfølgende har projektet sparet udgifter ved at reducere udledninger af næringsstoffer og okker til å og fjord, siger Tine Skafte Nielsen, naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, og fortsætter:

- Projektet har også forbedret biodiversiteten og de rekreative muligheder for lokalområdets beboere og for turister. Nu kan du opleve Nordeuropas største rovfugl, havørnen, ved Skjern Å. Lystfiskeriet efter den rekordstore Skjern Å-laks er også meget eftertragtet. Det genererer mange indtægter lokalt.

Projektet har ikke kun skabt et samfundsmæssigt overskud, det har også skabt omfattende og årelange arbejdspladser. Både ingeniørfirmaer, jordfordeling- og landinspektører, entreprenører og håndværkere har været en del af det store projekt.

Naturen havde brug for en hjælpende hånd

I 1960’erne blev et kæmpe areal på 4.000 hektar langs Skjern Å omdannet til agerjord. Det vidste sig at være rigtig skidt for naturen. Okker og næringsstoffer fra de nye landbrugsarealer løb nemlig direkte ned i åen. Herfra fortsatte det ud i Ringkøbing Fjord. Og det havde fatale konsekvenser for fjorden, der kollapsede.

- Med genopretningen har vi fået genskabt den åbne ådal med dens å-snoninger og naturlige vandstandsvariationer. Det har bidraget til bedre levevilkår for dyre- og plantelivet langs åen. Samtidig er udledningen af okker og næringstofter til Ringkøbing Fjord blevet reduceret, siger Jakob Harrekilde Jensen, skovrider i Naturstyrelsen Fyn og tidligere projektleder for genopretningsprojektet ved Skjern Å.

Med projektet er der skabt offentlig adgang til 3/4 af det 2.200 hektar store område. Der er etableret stier, parkeringspladser, hængebroer, trækfærger, fem fugletårne og handicapfaciliteter.

Der er i dag derfor god muligheder for at komme rundt og opleve ådalen og dens rige dyre- og planteliv.

Derfor skal vi investere i naturen

Danmark står også over for en omfattende biodiversitetskrise. Hver sjette art i den danske natur er truet og alligevel er Danmark et af de lande i Europa, der bruger færrest midler på naturpleje.

Danmark skal nu i gang med at genstarte økonomien, og her har vi en gylden mulighed for at investere i vores trængte natur og samtidig komme beskæftigelsen til gode.

Grøn Genstart er Danmarks Naturfredningsforenings bud på, hvordan vi skal skabe en rigere natur og dermed et rigere Danmark til gavn for naturens vilde arter af dyr og planter og til gavn for danskerne.

Læs mere om Grøn Genstart her