Peter Oxholm Tillisch fik tirsdag den 15. januar overrakt 15. Juni Fondens Naturpris ved Plantekongressen i Herning for sit store arbejde for naturen og den sjældne frø: klokkefrøen. Prisen bliver givet til danske lodsejere, der gennem realisering af projekter aktivt har bidraget med en ekstra indsats for naturen.

Arbejdet med og i naturen på Knudshoved Odde ved Vordingborg startede som et samarbejde mellem godset, det daværende Storstrøms Amt og Danmarks Naturfredningsforening. I dag skelner Peter Oxholm Tillisch dog ikke så meget mellem ”os” og ”dem".

- Jeg ser samarbejdet i et større perspektiv og skelner ikke mellem, hvad vi hver især kan gøre, men ser på, hvad vi kan gøre sammen. Danmarks Naturfredningsforening har en vigtig rolle både lokalt og nationalt, siger han.

Alarmerende lav bestand af klokkefrøer

Starten på Peter Oxholm Tillisch projekt udsprang for mere end 30 år siden i 1987. På det tidspunkt levede klokkefrøer i området på spidsen af Knudshoved Odde, men bestanden var så alarmerende lav, at der var risiko for, at den ikoniske frø helt ville forsvinde fra området.

Peter Oxholm Tillisch indgik et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Vordingborg og det daværende Storstrøms Amt (nuværende Vordingborg Kommune). Samarbejdet havde til formål at beskytte og højne fredningsforholdene på Knudshoved Odde, hvor Rosenfeldt Gods ligger.

Det har klokkefrøerne nydt rigtig godt af.

52 vandhuller og småsøer gjorde en forskel

Det konkrete arbejde for at redde bestanden af klokkefrøer på Knudshoved Odde har været at anlægge og oprense 52 vandhuller og småsøer, således at klokkefrøernes levesteder blev sikret.

Oprensningen har bestået i at fjerne alt bundfald i form af slam, blade og vandplanter for at kunne få liv i vandhullerne og søerne igen. Anlægning af søer har været med til at skabe nye levesteder for frøerne.

Klokkefrøer er meget glade for direkte sol og varme. Derfor bestod noget af arbejdet også i at fælde og fjerne træer og buske, som skyggede for vandhullerne og søerne.

- Samarbejdet har virkelig båret frugt. Fra at have en virkelig lav bestand op gennem 1980’erne, og til i dag hvor der lever cirka 1000 voksne klokkefrøer spredt ud på hele Knudshoved Odde. Jeg er ret sikker på, at det er den største bestand af klokkefrøer i Danmark, siger Flemming Kruse, der er næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg.

I alt er der blevet oprenset og anlagt 52 vandhuller og småsøer, indført skovgræsning på 75 hektar og etableret tre hektar skovlysninger. Desuden er der omlagt 10 hektar landbrugsjord til vedvarende græs med kreaturgræsning.

Et meningsfuldt samarbejde

Næstformand i DN Vordingborg Flemming Kruse har været med ind over samarbejdet hele vejen igennem. Han er rigtig glad på Peter Oxholm Tillischs vegne, fordi han ved, hvor seriøst han har arbejdet med at højne den naturmæssige værdi på Knudshoved Odde.

- Sådan et samarbejde, som vi har med Peter, er godt for alle parter. Det gør det muligt for Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg at gøre Peter opmærksom på nogle naturbeskyttelseshensyn, som han ellers ikke ville have overvejet. Og så kan vi diskutere og vende idéer, inden de bliver til beslutninger, uden at det ender i et klageslagsmål og en masse unødvendigt papirarbejde. Det er forventningsafstemning på højt plan, siger han.

Flemming Kruse håber på, at Peter Oxholm Tillischs modtagelse af Naturprisen kan danne grundlag for en bedre og mere hyppig dialog mellem flere lodsejere og Danmarks Naturfredningsforening generelt. Han mener, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der også kan være fordele for lodsejerne ved at arbejde sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

Ud over prisen følger også en check på 200.000 kroner til Peter Oxholm Tillisch. Han mener dog ikke, at det er det største, han har fået ud af samarbejdet.

Fakta om klokkefrøen

Vægt: 2 – 14 g (Voksen)

Længde: 2,6 – 6 cm (Voksen)

Latinske navn: Bombina bombina

Føde: Hvirvelløse dyr såsom regnorme, edderkopper, snegle, mosdyr og fladorme.

Kendetegn: Klokkefrøen bevæger sig på en meget markant måde, når den pumper luft fra maven ud i kvækkeposen.

Kvæk: Når klokkefrøen laver lyde i kor, minder det om fjerne kirkeklokker. Deraf kommer navnet. Lyden kan høres fra 200 meter og op til tre kilometer væk. Det er kun hannen, der kvækker, mens hunnen laver afværgelyde, når en han forsøger at parre sig med hunnen.

Levested: Klokkefrøen lever i lysåbne vandhuller. Vandkvaliteten i vandhullerne skal være god, der skal være undervandsvegetation, og der må ikke være nogen form for fisk.

Bestanden i Danmark: Klokkefrøen er sjælden i Danmark, og lever kun steder med mulighed for direkte varme og sol.