Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i København har sammen med flere andre lokale initiativer og organisationer stiftet Fredningsalliancen, som vil forsøge at stoppe Folketingets planer om at tvangsophæve fredningen af tre naturområder i København.

I kølvandet på hele Amager Fælledsagen vil Folketinget nu ophæve fredningen af en række naturområder i København således, at det statslige og kommunale selskab By & Havn I/S kan få en økonomisk gevinst. Indkomsten skal bruges til at betale metrogæld og en ny metro.

Et angreb på naturen i København

Den planlagte ophævning af fredninger møder modstand fra Danmarks Naturfredningsforening i København, som sammen med bl.a. Amager Fælleds Venner, Fiskerihavnens Venner og flere grønne organisationer har stiftet Fredningsalliancen.

- Vi ser Folketingets tvangsophævelse af de tre fredede områder som et direkte angreb på naturen i København og på vores naturfredninger helt generelt, siger næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København, Knud Erik Hansen.

Han opfordrer politikerne i Folketinget til at overgive sagen til fredningsnævnene, således at sagen kan blive behandlet med respekt for naturfredningsloven.

- Områder fredes for evigt. Fredninger skal beskytte natur, rekreative hensyn og kulturhistorie mod andre interesser og i allerhøjeste grad mod spekulation i økonomisk vinding. Da baggrunden for forslaget er økonomisk vinding, er lovforslaget i direkte modstrid med et helt afgørende element i naturfredningen, siger Knud Erik Hansen.

Du kan læse Danmarks Naturfredningsforening Københavns høringssvar om konsekvenserne for naturen her

Alvorligt at folketinget går udenom normal praksis

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, roser det lokale initiativ og håber meget, at Politikerne vil lytte til protesterne:

- Vi så med hele Amager Fælled-sagen, hvor stor indflydelse det kan have når lokale borgerinitiativer forsvarer naturen. Det er fuldstændigt uacceptabelt, at folketinget tilsidesætter normal fredningspraksis og gennemtvinger en affredning ved lov fremfor at gå den normale vej igennem fredningsnævnene. Det er med til at underminere hele princippet med naturfredninger.

Folketinget skal i løbet af februar stemme om lovforslaget om at tvangsophæve de tre fredninger.

Vil du forsvare fredningerne?

Du kan klikke dig videre til Fredningsalliancens Facebookside her og se, hvad du kan gøre.

Foto: Nikolaj Noel Christensen

En lille vibeunge på Lærkesletten også kaldet Camping Grunden, der står til at miste sin fredning. Foto: Nikolaj Noel Christensen

Bliv medlem og støt din lokale natur

Danmarks Naturfredningsforening har lokalafdelinger i 95 kommuner i Danmark. Når du melder dig ind er du samtidig med til at kæmpe for naturen i din kommune.