Danmark er det land i EU med mindst beskyttet natur. Men det til trods, har regeringen planer om at sløjfe knap 30.000 hektar Natura 2000-beskyttet natur. Og selvom regeringen udpeger nye naturområder som erstatning, mener ni af de største danske grønne organisationer, at byttehandlen vil få store naturmæssige konsekvenser i en række af de områder, som fjernes.

Organisationerne har netop sendt en henvendelse afsted til EU-kommissionen, hvor de håber at kommissionen vil gå ind i sagen, som organisationerne mener er i strid med naturbeskyttelsesdirektiverne og nærmere bestemt fuglebeskyttelsesdirektivet.

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Gjerding, som er initiativtager til henvendelsen, siger:

- Vi er i forvejen bundskraber, når det handler om beskyttet natur. Og nu har de grønne organisationer nøje gennemgået regeringens revision af Natura 2000-områderne er det vores klare vurdering, at det i en række af de områder som nu fjernes vil få negative konsekvenser for naturen. I særlig grad for vores fugleliv.

Rigtig mange fugle finder nemlig deres føde i de områder, som regeringen nu vil ophæve beskyttelsen af. Det drejer sig bl.a. om forskellige arter af vadefugle samt gæs, der finder føde i områderne ved Vadehavet.

Og netop fjernelsen af de store arealer ved Vadehavet fra Natura 2000-beskyttelse, bekymrer de grønne organisationer.

- Vi retter henvendelse til EU og beder Kommissionen foretage en nøje vurdering af de massive udtagninger af arealer i de beskyttede områder. Vi er som land særligt forpligtet til at beskytte vores natur, og det er uden fortilfælde, at man går ud og fjerner så store beskyttede arealer. Det er i strid med naturbeskyttelsesdirektiverne, siger Maria Reumert Gjerding.

Dårlig byttehandel for naturen

Den danske regering anser udtagningen af 29.900 hektar - svarende til godt 8 % af de p.t. udpegede arealer - som en "teknisk ændring". Og selvom regeringen har udpeget et tilsvarende område til Natura 2000-beskyttet natur, er der stadig store og vigtige naturområder, især omkring Vadehavet, som tages ud af beskyttelsen.


Der er tale om naturområder, som fjernes med direkte henvisning til landbrug og produktionsmæssige hensyn, og det mener organisationerne bryder med direktivet.

Den tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lagde tilbage i oktober 2017 op til en voldsom reduktion af Natura 2000-beskyttet natur. Efter et stort politisk pres besluttede nuværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen at fastholde udtagningen af godt 30.000 hektar beskyttet natur. Dog åbnede ministeren samtidig for en ny proces, hvor der blev udpeget nye arealer, således at netto-reduktionen af Natura 2000-natur var nul.

- I Danmarks Naturfredningsforening er vi rigtig glade for, at Jakob Ellemann-Jensen lyttede til vores bekymring og udviste vilje til at udpege nye Natura 2000-områder. For den løsning var selvfølgelig markant bedre end den kraftige nedjustering, som hans forgænger lagde op til. Og der er mange gode ting i den samlede revision. Men problemet er, at der skal fjernes en række store beskyttede områder, som har en helt unik værdi for særligt fuglelivet, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmark har mindst beskyttet natur i EU

  • Natura 2000-områder, er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU landene, og sikre sammenhæng i naturen.
  • Med kun 8,3 procent indtager Danmark bundplaceringen i EU, når det kommer til Natura 2000-beskyttet natur.
  • Holland har udpeget 13,29 procent af landarealet til Natura 2000, Polen 19,56 procent, og Tyskland har udpeget 15,45.
  • Danmark ligger ti procentpoint under EU-gennemsnittet.
alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident

Henvendelsen til EU

Er underskrevet af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, WWF Danmark, Birdlife Danmark - Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace Danmark, Svampeforeningen og Det Økologiske Råd.

Du kan læse henvendelsen her.