Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) møder skarp kritik fra flere grønne organisationer efter en udtalelse om, at Danmark ikke når FN biodiversitetsmål for 2020.

Det er for tidligt og for nemt at give op, lyder det fra Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening

Naturtab fortsætter

Miljø - og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i åbent samråd med Miljø- og Fødevareudvalget udtalt, at hverken Danmark eller andre lande kommer til at nå FN-målene om at stoppe tabet af biodiversitet frem til 2020 under den såkaldte Aichi-aftale.

Derfor går flere danske naturorganisationer nu sammen om en fælles kritik af miljøministerens udtalelse.

Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening finder det alle skuffende, at Danmarks miljøminister har så små ambitioner for Danmarks naturrigdom, at han opgiver at stoppe tabet af arter flere år inden fristen.

Slap holdning

Organisationerne køber heller ikke ministerens argument om, at andre lande ikke er bedre.

”Det er alt for tidligt at smide håndklædet i ringen. Argumentet om at andre lande også er bagud, er søgt. Det er simpelthen for slapt, at Esben Lunde Larsen ikke vil prøve at nå de naturmål, Danmark har forpligtet sig til. Vi har tydeligvis en miljøminister, der er uinteresseret i naturen,” siger Bo Normander, programleder for skov og biodiversitet hos WWF.

- ”’Hvad med de andre" er altid et dårligt argument for ikke at leve op til sit eget ansvar. Regeringen har ladet hensynet til landbrug, drift og produktion veje tungere end hensynet til naturen. Nu, hvor effekten af denne politik kommer frem, giver man op i stedet for at forstærke indsatsen. Det er skammeligt, understreger Jan Ole Haagensen, sekretariatschef i Verdens Skove.

Folketinget må tage teten

Den seneste Novana-rapport over den danske naturs tilstand viser, at mange danske dyre- og plantearter fortsat er i tilbagegang, trods målet om at vende denne udvikling.

11 ud af 17 naturtyper viser tegn på forværring.

- Når regeringen ikke vil, så må Folketingets øvrige partier tage ansvaret på sig, skabe det nødvendige flertal og løfte opgaven. Ellers afleverer vi en fattigere natur end den, vi selv overtog - og dét vil være et generationstyveri af de helt store, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Global naturkrise

Internationale studier viser desuden, at der på verdensplan forsvinder rekordmange arter.

Biodiversiteten er globalt så presset, at forskere nu taler om Jordens sjette masseudryddelse af arter.

De grønne organisationer opfordrer derfor regeringen til at forstærke indsatsen ved at udarbejde konkrete og tidsfastsatte handlingsplaner for Aichi-målene i forbindelse med regeringens nye Biodiversitetsstrategi. Læs mere om Aichimål og biodiversitet her

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Biodiversitet

Er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet.

I Danmark er mere end 10 arter af dagsommerfugle uddøde. Heriblandt poppelsommerfugl og skovhvidvinge.

Og kirkeuglen, der er Danmarks mindste ugle med sine blot 20 cm, er på få år halveret. I dag er der kun omkring 30 ynglepar tilbage i Danmark.

Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og brug af naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion.

Læs mere om Danmarks indsats for biodiversitet her

Vær med til at tjekke biodiversitet