Projekt Biodiversitet Nu er blevet til gennem en bevillig på 13 mio. kr. fra Aage V. Jensens Naturfond. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Formålet med projektet er at skabe ny viden om, hvordan biodiversiteten i Danmark har det og samtidig inddrage den brede befolkning i indsamlingen af naturdata. Det Store Naturtjek er derfor et citizen science-projekt.

Forskerne i projektet har udvalgt nogle arter og levesteder, som kan indikere, hvordan naturen har det. I løbet af projektet skal der laves så mange registreringer som muligt af de udvalgte arter og levesteder.

Alle kan være med til at registrere de udvalgte arter og levesteder med app’en NaturTjek. Man registrerer, hvad man har set - enten mens man er i naturen eller bagefter, når man er kommet hjem. Alle arter og levesteder er lette at kende. Det kan f.eks. være et egern eller et pindsvin.

Den viden, der kommer ud af projektet, formidler vi videre til de lokale politikere og jordejere, som kan gøre noget helt konkret for at forbedre leveforholdene for dyr, planter og svampe i deres område.

Projektet løber fra 2014 til 2020 og i løbet af 1. sæson samlede over 18.000 danskere i fællesskab i alt 160.243 registreringer.

Object reference not set to an instance of an object.