Du står med en pizzabakke med rester af ost og tomatsovs. ”Hvor skal den hen? ” spørger du dig selv.

Måske stiller du spørgsmålet flere gange om ugen i takt med, at der hober sig mere affald op.

Sortering af affald kan være svært med en travl hverdag. Men for mange er det et spørgsmål om vaner. Og når først man er blevet vant til at sorter sit affald, så virker det helt forkert ikke at gøre det. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at sortere affaldet, så mange af ressourcerne kan blive genanvendt

Rundt om i landet har kommunerne sine egne affaldssorteringssystemer. Så har du konkrete spørgsmål til, hvordan man som borger i din kommune skal sorter affald så er det først og fremmest din kommune du skal spørge til råds. På kommunernes hjemmesider står der specifikt, hvordan deres affaldssortering er.

Her er et overblik over nogle af de tvivlsspørgsmål, som mange står med derhjemme henover skraldespandene.

Hvor rent skal plast, metal og glas være?

Det kan være svært vurdere, hvor rent plast, metal og glas skal være inden du sorterer det.

Det er ikke det store problem for genanvendelsen, at der lidt madrester på f.eks. syltetøjsglas eller konservesdåser. Brug gerne genbrugsvand fra når du vasker hænder eller håndopvask. Koldt vand er også en mulighed, men hvis du bruger varmt vand og sæbe, så gør miljøgevinsten tabt.

Ens affaldssortering i hele landet kan være på vej

Der skal ske en ensrettet indsamling af affald inden for de næste tre til fem år. Det udtalte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i går i en pressemeddelelse:

"Vi er nødt til at ensarte affaldsindsamlingen, så man møder det samme affaldssystem, uanset om man er i Herlev eller Holstebro."

Lige nu har kommunerne forskellige måder at indsamle affaldet fra husstandene på.

Se mere om rengøring af affald i videoen her:

Kilde: Miljøstyrelsen

Kartoner fra mælk og juice

Mælke- og juicekartoner bliver ikke genanvendt i Danmark, fordi emballagen er sammensat af pap med plastfolie indeni. Og nogle juicekartoner består både af pap, plast og et tyndt lag metal. I Danmark er der ikke et genbrugsanlæg, som kan skille de forskellige materialer ad, så de kan genanvendes. Derfor skal kartoner sorteres til restaffald, som ordningen er nu. Dog er der udvalgte områder i Danmark, der eksperimenterer med indsamling af kartoner til genanvendelse.

Læs også: Nu kan du få pant for dine juice- og saftflasker

Vores nabolande er langt foran os i forhold til at genanvende kartoner. I Sverige, har de anlæg, der kan sortere mælkekartoner, selvom emballagen er sammensat af pap, plast og nogle gange metal.

Husk farligt affald

Noget af det allervigtigste er at sortere farligt affald fra. Det er først og fremmest vigtige ressourcer, men det kan også skabe problemer på affaldsforbrændingsanlæggene. Farligt affald dækker over batterier, elsparepærer, LED-lyskilder, maling og kemikalier.

Vær især opmærksom på de små skjulte batterier, som er i lyskæder, børnesko, cykellygter og andre mindre ting med batterier i sig. Tit ender de i skraldespanden, fordi mange glemmer de små batterier.

Pizzabakker til restaffald

Selvom pizzabakker ofte er lavet udelukkende af pap, så må det ikke genanvendes, fordi pap ikke kan genbruges, hvis der er madrester på. Derfor er hovedreglen, at pizzabakker skal smides ud som restaffald. Generelt skal både pap og papir være fri for madrester, når det bliver sorteret til genanvendelse.

Hvad er bioaffald?

Den grønne bioaffaldsspand er til alt madaffald – både råt og tilberedt. Du må smide alt fra bananskræller til kød i den. Mange ved det ikke, men langt de fleste steder er det også i orden at smide brugt køkkenrulle til bioaffald.

Flere er begyndt at sælge produkter, der lover at være bionedbrydelige. Men plastikposer og andre ting, som kalder sig bionedbrydelige må ikke komme til bioaffald, som det er i dag. Det kræver nemlig en helt særlig proces før de kan nedbrydes. Dette gælder selvfølgelig ikke for de grønne poser, som kommunen selv udleverer.

Kilde: Miljøstyrelsen

Gummistøvler skal på genbrugsstationen

Nogle kommuner sorterer plastik. Her er det vigtigt, at du orienterer dig om, hvilke typer af plastik, som de genanvender. Der kan både være hård og blød plast.

Uanset hvad, så er det vigtigt, at ting som gummistøvler, regntøj og badedyr i PVC-plastik ikke sorteres sammen med almindelig plastik. Den type plast skal derimod på genbrugsstationen og skal behandles helt for sig selv, fordi det indeholder klor og andre kemikalier.

Læs også: 10 plastprodukter udgør 70 procent affald i naturen.

Vil du sortere mere?

Kommunernes affaldssystemer er forskellige alt efter, hvor du bor i landet. Måske har du ikke mulighed for at sortere alt dit affald? Flere steder sorterer kommunen eksempelvis ikke bioaffald. Derhjemme kan du i stedet lave din egen kompost til grønt køkkenaffald.

Hvis du vil have mulighed for at sortere mere derhjemme, så tag fat i din kommune og spørg, hvad de vil gøre for en bedre affaldssortering.

Danskernes affald i tal

Vi producerer mere affald, men vi genanvender også mere fra år til år.

  • I 2016 producerede hver dansker i gennemsnit 600 kg. husholdningsaffald
  • 48 procent af al husholdningsaffald blev genanvendt i 2016

Kilde: Miljøstyrelsens rapport om Affaldsstatistik, 2018.