Verden står midt i en biodiversitetskrise, hvor dyr og planter uddør i et hurtigere tempo end nogensinde før i menneskehedens historie. Og verdens fugle er desværre også hårdt ramt af krisen.

Knap halvdelen af verdens fuglearter er i tilbagegang, og hver ottende fugleart er så truet, at arten risikerer at uddø på kort eller lang sigt. Det konkluderer rapport ’State of the World’s Birds 2022’, der er udgivet af BirdLife International.

- Det er ganske enkelt uhyggelig læsning. Men det kommer ikke bag på os, for tilbagegangen har stået på længe. Det nye og foruroligende er, at det fortsætter med at blive værre, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark.

Læs også: 7 eksempler på danske ynglefugle, der er uddøde eller truede

Dansk natur spiller en vigtig rolle

Danmark er et meget vigtigt område for mange fuglearter på grund af vores lands beliggenhed på kanten mellem Nord- og Østersøen og mellem Skandinavien og Centraleuropa.

Blandt andet har vores kyster og farvande stor international betydning for en række fuglearter.

- Danmark har et helt særligt ansvar for at beskytte vandfuglene. Vi er et vandland med masser af kyster og vigtige farvande og med vores placering som trækkorridor for enorme mængder af fugle, så har vi en forpligtelse til at sikre beskyttelsen af områderne til gavn for fuglene og naturen, siger Egon Østergaard.

Læs også: Dyr og planter uddør hurtigere end nogensinde før

Støt fuglene med din underskrift

Hjælp os med at fortælle politikerne, at de bør lave en ny naturlov.

En naturlov skal sikre mere beskyttet natur, genoprettelse af ødelagte naturområder og en redningsplan for vores truede arter.

Naturen har akut brug for mere plads

Skal den negative udvikling vendes, så er det vigtigste tiltag ifølge rapporten, at naturen skal have mere plads og bedre beskyttelse.

Og det er Danmarks Naturfredningsforening meget enig i, fortæller præsident Maria Reumert Gjerding

- Biodiversitetskrisen skyldes primært, at vi mennesker med vores landbrug, skovbrug, ressourceudvinding og forurening fylder så meget, at der ikke er plads til naturen, siger hun.

Danmark har brug for en naturlov

Både Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Verdens Skove arbejder for, at vi i Danmark får en naturlov, ligesom vi for nogle år siden fik en klimalov med bindende mål.

Læs også: Sådan skal en ny naturlov hjælpe

Sådan en naturlov bør blandt andet have som mål, at 30 procent af Danmarks areal skal være beskyttet natur.

- Det er et klar signal til de danske politikere. Vil man blive ved med at sige, at man er et grønt foregangsland, så skal man op i gear på naturdagsordenen, siger Maria Reumert Gjerding.

Med din underskrift kan du hjælpe os med at fortælle politikerne, at de bør lave en naturlov, der skal hjælpe vores pressede natur og truede arter.

Globalt truede fugle i Danmark

10 arter, der er truet globalt, og som yngler eller jævnligt kan opleves i Danmark:

  • Havlit
  • Fløjlsand
  • Taffeland
  • Nordisk lappedykker
  • Turteldue
  • Stor stormsvale
  • Ride
  • Lunde
  • Stor skrigeørn
  • Aftenfalk
alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig