Udendørsarealerne ved rækkehuskvarteret på Egå Engvej er foreløbig én stor græsplæne med undtagelse af enkelte buske og frugttræer.

Men det bliver der lavet om på til foråret. Beboerne har nemlig taget sagen i egen hånd og såede i september vilde blomsterfrø på en betydelig del af de 8000 kvadratmeter fællesareal, grundejerforeningen råder over.

-Vi har god beboersammensætning her i kvarteret, hvor flere er miljø- og klimabevidste og anerkender, at alle har et ansvar for et bedre miljø. Derfor lå det lige til højrebenet at tage fat i vores nære natur, som ligger lige midt i et væld af kornmarker, og som kan hjælpe de vilde insekter og fuglene, siger Dang Le, der er projektets initiativtager og bor i et af rækkehusene på Egå Engvej.

Læs mere om at få vilde blomster i haven

Startede med en enkelt have

Det var 37-årige biomediciner Dang Le, der tog initiativ til forvandlingen. Han havde selv i 2018 sået vilde blomsterfrø i sin egen have - og det inspirerede.

-Folk kom forbi og kommenterede, at det så flot ud. Nogle var bekymrede for, at de høje blomster og urter ville være for plejekrævende og at man for eksempel ikke ville kunne se hundelorte. Men folk kunne se, at det ikke var så farligt, og der kom heller ingen tidsler, siger Dang Le.

Derefter begyndte beboerne at tale om at få noget mere farve på fællesarealerne, og i sensommeren vedtog bestyrelsen dermed at gøre noget af fællesarealerne til vildeng.

Da grundejerforeningens bestyrelsen vedtog at lave fællesarealerne til et blomsterparadis, søgte de om støtte hos NRGI’s værdipulje. De har støttet projektet med godt 10.000 kroner, som går til redskaber, frø og blomsterløg.

Projektet indebærer også, at en gruppe af frivillige fremover skal pleje området med blandt andet leslåning.

Gælder om at have balance mellem park og natur

Det er mest på skråningerne på udearealet i rækkehuskvarteret, at der laves vildeng. Det har nemlig været vigtigt for beboerne i kvarteret, at der stadig skal være mulighed for at spille fodbold og lege på græsset og generelt bruge området rekreativt.

-Det er selvfølgelig en balance, og vi vil ikke lade det hele gro til. Men især for skolebørnene i området bliver det forhåbentligt lærerigt for dem at se al den voksende flora og fauna. Vi håber, det vil kunne skabe noget interesse for naturen og biodiversitet og generelt bæredygtighed. Både hos børn og voksne.

Det er vildeng-blandingen fra Danmarks Naturfredningsforening, som beboerforeningen brugte. Der er 28 forskellige arter, eksempelvis cikorie, kornblomster, slangehoved og hvid okseøje. Køb frøene her.

5 råd til dig, der vil gøre fællesarealer vilde - af Dang Le

  • Demonstrer håndgribelige fordele ved et blomsterhav i egen have. Vis, at det faktisk ikke var så svært eller tidskrævende at erstatte en stor del af græsplænen med et blomsterbed, der i det store og hele vedligeholder sig selv.
  • Skab en gruppe. Der vil med sikkerhed være nogle i kvarteret som har lettere ved at se fordelene end andre. Få alles syn på blomsterkonceptet. Måske har man ikke ikke overvejet, hvordan tilplantede fællesarealer vil påvirke hundeejere, allergikere, andres æstetiske sans osv. Tilpas jeres idé efterhånden som gruppen vokser.
  • Søg penge. Danske engfrø kan være dyre (op til 5 kr/kvm) og det er ikke sandsynligt at grundejerforeningskassen vil dække anlægsomkostninger. Heldigvis findes der fonde, som kan dække størstedelen af omkostningerne. Eksempelvis blev Egå Engvejs blomsterprojekt støttet af NRGi Værdipuljen.
  • Gør plantedagen til en vejfest. Det er meget lettere at være social over en aktivitet end over et medium. En velplanlagt begivenhed med kaffe og kage kan samle en stor del af vejen til at grave, rive, så og stampe.