Miljøtilstanden i det danske vandmiljø blev markant forringet i 2016. Det viser Aarhus Universitets årlige overvågning af vandmiljøet – den såkaldte NOVANA-rapport – der netop er kommet.

Der blev målt langt flere alger i vandet og iltindholdet i vandet var markant lavere end foregående år. Ifølge miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Thyge Nygaard, er den nye rapport bekymrende læsning:

- Vi ser nu, hvordan de senere års stigende kvælstofudledning er begyndt at slå igennem. Den positive udvikling i havmiljøet, som var begyndt at vise sig efter mange års målrettet indsats med at begrænse udledningen af næringsstoffer, er nu stagneret eller udviklingen er direkte negativ. Det er bekymrende læsning, siger Thyge Nygaard.

Mere planteplankton

Kvaliteten af havmiljøet bliver blandt andet målt på udbredelsens af ålegræs, og her er den positive udvikling ifølge rapporten stagneret eller i tilbagegang i inderfjorde, yderfjorde og kystvande. Samtidig mængden af planteplankton (klorofyl) markant højere i 2016 sammenlignet med 2012-15.

Ifølge Thyge Nygaard er tallene for 2016 bekymrende set i forhold til, at landbrugspakken har åbnet op for en øget udledning af kvælstof fra landbruget:

-Havmiljøet balancerer på en knivsæg. Hvis den øgede mængde kvælstof, som landbrugspakken vil forårsage, falder sammen med store mængder nedbør og en varm sommer uden meget vind, så er der store chancer for udbredt iltsvind i et omfang, der vil sætte kvaliteten af havmiljøet årtier tilbage, og reelt være et tab af de mange milliarder, som samfundet har brugt på at reducere udledningen af kvælstof, siger Thyge Nygaard.

Rekordlavt iltindhold

I 2016 blev der samtidig målt et rekordlavt iltindhold, der var det tredje laveste siden starten af 1980’erne.

Ifølge rapporten var iltsvindet karakteriseret af at starte udsædvanligt tidligt og slutte usædvanligt sent. Desuden har en stigende kvælstofudledningen i 2015 og gødningsulykken på havnen i Fredericia, hvor op imod 4000 tons kvælstof endte i havet, været medvirkende til at øge iltsvindet.

Tallene for kvælstofudledningen for 2016 er endnu ikke offentliggjort, men forventes ifølge Miljø- og Fødevareministeriet at blive offentliggjort april 2018.

Læs rapporten på Aarhus Universitets hjemmeside her.

alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 55