Over halvdelen af det danske areal består af marker. Nogle marker bliver dyrket økologisk, og andre bliver dyrket konventionelt. Men spoler vi tiden frem til 2029, så vil alle markerne kunne være økologiske, hvis udviklingen fortsætter. Det viser en fremskrivning, som Danmarks Naturfredningsforening har lavet.

Fremskrivningen bygger på den udvikling, som det økologiske landbrug i Danmark har vist de seneste år. De nyeste tal viser, at 8,1 procent af det danske landbrug var økologisk ved udgangen af 2016. Det er en stigning på 20,6 procent i forhold til året før. Hvis man forestiller sig, at denne stigning fortsætter, så vil hele Danmark i teorien snart være økologisk.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man glad for, at fremskrivningen ser sådan ud. Stigningen skyldes nemlig, at vi lægger mere og mere økologi i indkøbskurven, når vi handler ind – ikke kun i Danmark, men også i de lande, som vi eksporterer økologi til.

Vidste du, at

  • Danmark var det første land i verden til at vedtage en lov om økologisk landbrug i 1987?
  • Tønder er den kommune med det største økologiske areal?
  • Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989?

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

- Det er efterspørgslen, der driver det. Forbrugerne efterspørger økologiske produkter i store dele af verden, og dem kan vi levere i høj kvalitet. Det giver økologiske landmænd en god økonomi, og det får andre landmænd til at lægge om, forklarer landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Rikke Lundsgaard.

Bevar Ø-mærket

Hun peger også på statens forskning i økologi som en årsag til, at antallet af økologiske landbrug stiger. Derudover har det røde Ø-mærke også stor betydning, hvis det fortsat skal kunne betale sig for landmænd at blive økologiske.

- Bevar det røde Ø-mærke, fordi statsgarantien er meget vigtig. Den har stor betydning på eksportmarkedet. Vi er et af de få lande i verden, der har en statslig garantimærkning, og det giver en enorm troværdighed. Bare se til det kinesiske marked, som Danmark kan eksportere økologiske mejeriprodukter til. Det er en sjældenhed, og det hænger sammen med den store troværdighed, der knytter sig til Ø-mærket, siger Rikke Lundsgaard.

Økologi belaster naturen mindre

I Danmarks Naturfredningsforening er man glad for, at der kommer mere og mere økologi i Danmark. Det har nemlig betydning for både biodiversiteten, vores sundhed og drikkevandet.

- Vi ved, at økologisk landbrug ikke belaster vores natur med sprøjtegift. Det betyder noget for vores sundhed og drikkevand. Derudover ved vi også, at der er en højere biodiversitet på de økologiske marker. Så alt andet lige er der mere natur på de økologiske arealer, forklarer Rikke Lundsgaard.

Hun understreger dog, at økologi ikke alene kan redde den danske natur, men det er et skridt på vejen.

- Først og fremmest skal naturen have mere plads ved, at vi tager mere jord ud af omdrift – eller populært sagt: Væk fra ploven. Dette sammen med et økologisk areal, der har varierede sædskifter og ingen sprøjtegift, er det, der skal til, for at vi får vendt den stadige tilbagegang for naturen i Danmark, slutter Rikke Lundsgaard.