Som følge af myndighedernes lukning af dagtilbud og skoler er vaner, rutiner og strukturer i opbrud. Det kan blive en udfordring for alle børn, og måske især de særligt sensitive børn.

Her kan naturen spille en vigtig rolle for barnet.

Forskning viser, at naturen virker beroligende på børn og voksne, og at det booster humøret. Og så viser adskillige studier, at naturen hjælper børn med at koncentrere sig. Særligt sensitive børn kan derfor især have gavn af naturen, siger Matt P. Stevenson, der forsker i naturens effekter på børn med ADHD ved Steno Diabetes Center.

-Studier viser, at det i naturen bliver nemmere at kontrollere tanker og følelser, slå alle distraktioner fra og fokusere på det væsentlige. Det kan være gavnligt i de kommende to uger, hvor mange forældre måske frygter, at barnet vil kede sig for meget og blive frustreret, siger han.

Færre stressfaktorer i naturen

Thomas Neumann er naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening og forfatter til en bog om gode naturoplevelser for børn med autisme. Han er selv far til et barn med autisme.

For ham er den allerbedste gevinst ved naturen, at mange stressfaktorer, som ellers kan forstyrre særligt sensitive børn, er elimineret i naturen:

- I naturen er der meget færre stressfaktorer, blandt andet mange mennesker, trafik og larm. Så kan der komme andre og nye lyde som vind og rusken i træerne. Men hvis man forbereder barnet på det og måske går igennem vejrudsigten sammen inden, så kan det blive en rigtig god tur for hele familien, siger han.

Sluk for skærmen

Matt P. Stevenson har skrevet mange forskningsartikler om naturens påvirkning på børn og især børn med ADHD. Han slår fast, at der mangler solide undersøgelser på området, samt at alle børn er forskellige.

Men en del forskning slår fast, at naturen generelt er gavnlig for mennesket på flere måder, f.eks. at den beroliger og øger evnen til at løse opgaver. Planlægger man det godt, kan naturen derfor bruges til at udvikle og stimulere barnet – mere end tilfældet ville være ved at blive underholdt af en skærm.

Han råder forældre til ikke kun at ty til skærmunderholdning de kommende to uger, men at lade barnet tackle sin kedsomhed og få afløb for den i naturen.

- Naturen kan støtte den læringsproces, hvor børn skal lære at overvinde deres kedsomhed. Der er det er nemmere at fokusere energien og lukke al støj ude. Det vil samtidig udvikle den del af hjernen, der regulerer adfærd og følelser, siger Matt P. Stevenson.

Sådan bruger du naturen på den bedste måde

Matt P. Stevenson og Thomas Neumann lægger vægt på, at naturen kræver tilvænning og kan være stressende for barnet. Hvis barnet skal have en gavnlig naturoplevelse, som endda kan udvikle barnets færdigheder, kan forældrene gøre en masse for at forberede sig.

-vAfhængig af barnet kan det være en god idé at sætte en tidsramme. For eksempel at I er væk én time, og hvis barnet nu bliver optaget derude, kan I naturligvis blive længere, siger Thomas Neumann.

For nogle børn, der er stærkt tilknyttet en bamse eller dukke eller anden genstand, kan man aftale, at det er den, der er i centrum.

-vMan tager bamsen med i skoven, så det kan blive et fokuspunkt. Eller hvis barnet er optaget af en telefon, så brug den til at finde vej, tage billeder osv.

Fakta: Forberedelse, forberedelse, forberedelse

Lige så beroligende og sjovt det kan være at være i naturen, lige så vigtigt er det at forberede barnet godt på, hvad man går ind til. Thomas Neumann fortæller, hvad det vigtigste er at være opmærksom på, inden I tager ud.

  1. Hvis jeres barn har brug for meget information før turen, kan I vise parkeringspladsen eller det valgte naturområde på Google maps inden. Det samme med vejret eller rejseplanen.
  2. Aftal gerne tidsramme og også indhold for turen. ”Vi går ad en grussti og ser efter fugle eller forårstegn”. ”Vi leder efter muslinger og flotte sten på stranden og tager 5 ting med hjem”.
  3. Hvis barnet har en ting, de er særligt knyttet til, så husk den og brug den gerne aktivt.
  4. Turen kan også planlægges som en hjemme-ude-hjemme tur. Her aftaler man at man skal finde fx sten, som derhjemme skal males, limes sammen m.m.
  5. Sociale historier virker rigtig godt for nogle. Her kunne en historie være, at barnet er modigt og hjælper bamse/far/mor med at gå væk fra stien og kigge på en myretue eller samle kogler fra jorden. Så bliver det nemmere en succesoplevelse.

Børn med ADHD og deres forældre søges til naturforskning

Matt P. Stevenson fra Steno Diabetes Center søger børn og unge i alderen 8-14 år med en ADHD diagnose samt deres forældre eller pårørende til at deltage i et studie, der undersøger, om byområder kan styrke koncentration. Deltagerenes koncentration bliver målt både før og efter en sjov udendørsaktivitet i områderene. ved interesse skriv til mail: matthew.peter.stevenson@regionh.dk

alt
Thomas Neumann
Naturvejleder og organisationskonsulent