Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening har på vegne af lokale lodsejere anlagt sag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet. Årsagen er, at de unikke enge i Vestjylland er beskyttede på grund af et enestående fugleliv.

Et areal i det fredede område Værneengene havde været omfattet af aftaler om tilskud til miljøvenlig drift. Ved ophør af den senest gældende aftale ønskede landbruget på sin side at inddrage engene i produktionen. Det sagde Højesteret altså nej til.

Jubel hos DN

- Det er en dejlig dejlig dag. For kunne vi ikke beskytte noget så fantastisk som Værnengene, hvad kunne vi så beskytte, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Foreningen har kæmpet for Værnengene i mange år og til tider har striden været bitter. Således har den nuværende miljøminister Esben Lunde Larsen (V) beskyldt vores kamp for ”overgreb på befolkningen. Ikke mindst sagen om Værnengene og administrationen af disse jordarealer er en skamplet på Danmarks Naturfredningsforening,” skrev Lunde Larsen for blot tre år siden i en lokal avis.

- Jeg håber, at miljøministeren nu anerkender, at vores kamp for naturen var berettiget og at han selv fremover vil gå forrest, når det gælder om at beskytte vores natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Sjældne arter

Værnengene, og naboområdet Tipperne, er specielle, fordi de sjældne fuglearter engryler og brushaner holder til her. Værnengene er ejet af landmændene i området, mens Tipperne er statsejet.

Tipperne er rigt på fugleliv. Det er Værnengene ikke. Værnengene er beskyttet under EUs habitatdirektiv og naturbeskyttelseslovens paragraf 3, men kommunen har ikke villet håndhæve sit ansvar, hvilket i praksis betyder, at lodsejerne har frit spil i området. Dette forhold har Danmarks Naturfredningsforening bedt Statsforvaltningen se på.

Object reference not set to an instance of an object.