En ny lov om regulering af husdyr vil skade grundvand og drikkevand, øge fosforudledningen og presse vores natur yderligere.

Den nye lov er en del af landbrugspakken, men vil stride mod EU's direktiver, vurderer Danmarks Naturfredningsforening.

Igen på kollisionskurs

Regeringen fastholder, at pakken ikke vil forværre vandmiljø eller natur. Samtidig er aftaleparterne bag pakken indstillet på, at Danmarks retslige forpligtelser i EU ikke skal trædes under fode.

Alligevel vedtages nok en gang en lov, der vil forværre vores natur og miljø og overtræde Danmarks forpligtelser i EU:

- I Danmark skal vi nedbringe mængden af kvælstof, øge beskyttelsen af grundvand og drikkevand og sikre vores natur endnu bedre. Men loven går i den modsatte retning. Det vil vi gerne advare skarpt i mod, siger Lisbet Ogstrup, seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Fire EU direktiver i spil

  • Loven er i strid med VVM- direktivet – f.eks. fordi det ikke længere skal undersøges, om nye husdyrprojekter vil påvirke grundvandet væsentligt.
    Og så er loven i strid med Habitatdirektivet fordi, der ikke fremadrettet skal tages hensyn til de plante- og dyrearter, som vi er særligt forpligtet at beskytte og hjælpe.
  • Dertil kommer, at den hidtidige beskyttelse af drikkevandet bortfalder og overlades til kommunerne. Det ikke bare tilsidesætter forureneren-betaler-princippet i Nitratdirektivet, men vil også udsætte den nødvendige indsats for at beskytte og sikre drikkevandet på sigt.
  • Sidst men ikke mindst er det også problematisk i forhold til forpligtelserne i Vandrammedirektivet, at loven nu åbner for øget kvælstofudledning til flere vandområder.

Regeringen kæmper netop nu i EU for at få gennemført sin landbrugspakke. EU-Kommissionen stiller sig som Danmarks Naturfredningsforening stærkt kritisk over for pakken og har sendt Danmark en såkaldt pilotskrivelse.

Landbrugspakken er et forsøg på at målrette reguleringen af kvælstof i landbruget, så der kan gødes mere på robuste jorder og mindre på mere sårbare jorder.

- Vi ser gerne en målrettet miljøregulering af landbruget i Danmark. Det efterspurgte landbruget også en gang. Men med landbrugspakken slipper regeringen fuldstændigt tøjlerne og giver los på alle fronter, siger Lisbet Ogstrup og fortsætter:

- Vi kan ikke se andet, end at regeringen har haft held af at sende dansk landbrug ud på endnu en ruchetur imod forringede rammevilkår. Vi anbefaler, at man nu dæmper iveren og i stedet finder nogle langsigtede løsninger for en landbrugsdrift i overensstemmelse med de forpligtelser, Danmark har for at passe på naturen, miljøet og vores drikkevand, lyder det.

Foreningen overvejer nu at påklage den nye lov om husdyrregulering til EU-Kommissionen.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Danmarks Naturfredningsforening har klaget til EU-Kommissionen over regeringens landbrugspakke.

Pakken giver blandt andet landbruget lov at gødske mere, uden at der reelt er sat konkret lovgivning i gang for at forhindre den skade, som ekstra kvælstof gør på natur og miljø.

EU ser også med skepsis på pakken og har sendt en såkaldt pilotskrivelse til Danmark. Svarene på denne er mørklagte ligesom al yderligere korrespondance om landbrugspakken.

Regeringen har allerede omsat flere elementer i landbrugspakken til praksis blandt med nye regler om bl.a. randzoner. Det sker uden at afvente resultatet fra EU.

- Jeg synes, at man spiller højt spil, har dr. jur. Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet tidligere sagt til Berlingske Tidende og videre:

- Man fortsætter med at udmønte de initiativer, som øger udledningen af kvælstof, i stedet for at afvente eller finde løsninger, siger professoren til avisen.