Vinteren kan være hård for naturen, og især for bier, som i forvejen er svækkede. Næsten hver femte honningbi-familie er i løbet af vinteren afgået ved døden, og det vækker bekymring hos fagfolk.

- Bier kan dø af mange forskellige ting for eksempel sprøjtegift, sygdom og manglende føde, så det er svært at sige, hvad der er årsag til stigningen i dødeligheden. Derfor er det godt nyt, at Danmarks Biavlerforening vil øge overvågningen, mener Majken Sundahl, naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening.

Nogle steder i verden, er der næsten ikke nogen bier tilbage, og det har for eksempel betydet, at Kina mange steder må bestøve deres frugttræer med fjerpensler.

Bier er vigtige for naturen

Bier er en central del af vores økosystem, og vigtige for dyrkningen af de fødevarer vi har i dag.

- Bier er utroligt vigtige for naturen, fordi de bestøver planter i naturen. Uden bierne ville rigtig mange afgrøder mangle – og vilde planter ville have svært ved at sprede sig i naturen, forklarer Majken Sundahl.

Der er stor forskel på, hvilke planter bierne bestøver. Mange af de vilde bier passer til planterne som en nøgle i en lås. Derfor er der både brug for honningbier og vilde bier.

Dog frygter forskerne, at honningbier kan udkonkurrere de vilde bier, hvis der er mangel på mad. Derfor er det ikke nødvendigvis en god ting for naturen, hvis der er mange honningbier i et sårbart naturområde.

Object reference not set to an instance of an object.

De dødelige sprøjtegifte

Sur sur sur lille bi omkring, frygt ej for de vilde drenge, flyv kun over mark og enge…

I dag har bierne meget mere at frygte end blot de vilde drenge. De bliver nemlig udsat for giftene neonikotinoider, som er skadelige for bierne.

- Forskning viser, at honningbierne kan have svært ved at orientere sig, hvis de udsættes for giften – de vilde bier kan reagere anderledes, for eksempel ved at holde op med at lægge æg, forklarer Majken Sundahl.

I EU er de i gang med stramme op på brugen af sprøjtegifte, der kan skade bier, men det vil regeringen i Danmark ikke bakke om op.

Andre former for sprøjtegifte er også skadelige

En undersøgelse fra England viser, at det ikke kun gælder sprøjtegifte, der bliver sprøjtet i det fri. I undersøgelsen blev havecentrenes såkaldte bi-venlige blomsterplanter testet, og i 70% af planterne blev der fundet neonikotinod-pesticider.

- Det er en engelsk undersøgelse, og vi ved ikke, hvordan det ser ud i Danmark endnu. Men vi bruger de samme pesticider, og vi får importeret udenlandske planter, så vi har en stærk formodning om, at resultaterne vil være de samme i Danmark. Det er et problem, fordi forbrugerne køber bi-venlige planter for at gøre noget godt for bierne, og så kan de risikere at gøre det modsatte, siger Jørgen Pedersen, formand hos Nonprofit-organisationen Vilde Bier i Danmark.

Organisationen vil arbejde for, at der snarest muligt igangsættes en undersøgelse af, om blomster fra danske havecentre og supermarkeder indeholder rester af pesticider, der gør dem farlige for bier og andre bestøvende insekter.

Hjælpen til de små væsner er på vej

Ud over Vilde Bier i Danmark, der, som navnet antyder, forsøger at hjælpe de vilde bier, prøver projektet Plan-Bi også at hjælpe de små summere.

- I Plan-Bi er hovedformålet at standse tilbagegangen i antallet af arter af vilde bier i Danmark. Det mener vi kan gøres ved at sætte fokus på den sikre vilde bestøvning af vores afgrøder, siger Majken Sundahl, der udover at arbejde i Danmarks Naturfredningsforening også sidder som bestyrelsesmedlem i Plan-Bi.

Plan-Bi har i 2016 startet deres første pilotprojekt i Frederikssund kommune, hvor de skal gøre en forskel for de vilde bier i kommunen. Organisationen ønsker at brede sig ud på landsplan, og søger derfor støtte til at folde projektet ud.