Også bier, der ikke lever på marker, hvor afgrøderne er behandlet, rammes af de omstridte neonikotinoider,

Blodbier, buksebier, murerbier og tømrerbier, filtbier og pragtbier. Honningbier. De forsvinder – også herhjemme. Flere undersøgelser peger på sprøjtegiftene neonikotinoider, som nogle af synderne.

Derfor vil EU nu have strammet op om brugen af disse sprøjtegifte. Forslaget går på, at giftene fremover alene må anvendes i lukkede systemer som væksthuse, ligesom man fremover også kun må bruge giftene som frøbejdse på planter, der har hele sin levetid i et væksthus.

Den danske regering vil stemme imod forslaget, hvis ikke der kommer ændringer, så insekticiderne i en række tilfælde fortsat kan benyttes i det fri.

Nyt miljøpolitisk lavpunkt

- Neonikotinoider er et af nutidens mest problematiske sprøjtegifte og vi bakker helhjertet op bag EUs forsøg på at forhindre giftene i naturen. At regeringen kæmper mod forslaget for at give baglandet i landbruget lov til fortsat at bruge giftene, er et nyt lavpunkt i natur og miljøbeskyttelsen herhjemme, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der udover at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening også er biolog med speciale i netop sprøjtegifte.

Neonikotinoider har vist sig at have kraftige effekter på insekter og vilde bier selv i selv meget lave koncentrationer. Stofferne bliver også udvasket til vores vandløb, hvor de påvirker vandløbsfaunaen.

Anerkendt problem

Neonikotionioder – også kendt som nikotingifte - har været under et stopforbud på tre år i EU-landene og det er dette stop for nikotin-giftene, der nu skal genforhandles.

Her er EU klart på biernes side med ønsket om at gøre al udendørs brug forbudt. Danmark vil – ifølge notatet fra Miljø og Fødevareministeriet stemme imod forslaget med mindre, at der kommer en undtagelse for afgrøder der ”ikke er attraktive for bier”, som der står.

Dermed skal landbruget altså fortsat kunne bejdse afgrøder som roer, spinat og kartofler. Det strider mod al anerkendt viden. I et svensk forsøg fandt man at den vilde biart Rød Murerbi, ganske vist ikke døde, når de boede ved siden af marker, hvor rapsen var frøbejdset med et neonikotinoid. De holdt i stedet op med at yngle.

Mod bedre vidende

- Vi ved, at bierne – både honningbier og vilde bier – forsvinder, men alligevel er vi villige til at tage en enorm risiko og tillade sprøjtegifte, der jo har som formål at udrydde insekter. Det er dumt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

I Danmark anvendes nikotin-giftene kun til at bejdse såsæd og sprøjtes ikke ud over afgrøderne.

- Vi har et forsigtighedsprincip, der bliver stadigt mere udvandet. Vi opfordrer til, at Danmark naturligvis stemmer for EUs forslag, som det foreligger. Selv en dansk regering har altså brug for bier, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker forbud mod alle insekticider, da det er velkendt insektgifte, der typisk bruges i landbruget, spredes i naturen og har en kraftig påvirkning af livet i vandløbene.

Desuden er alle insektgifte at betegne som nervegifte, som påvirker fostre og små børn.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08
alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 55

Fakta

Nikotingifte hører under kategorien insektgifte.

Beate Strandberg, der forsker i bier og sprøjtegifte på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet har tidligere overfor DN oplyst, at når man tester insektgifte, forsøger man at finde den dosis, der slår halvdelen af de testede honningbier ihjel.

Testen foretages kun på honningbier - og kun de døde tæller. Men arter af vilde bier risikerer at dø i større antal end honningbierne. Og de, der ikke dør, kan blive voldsomt skadede af giftene.