Mandag den 3. december mødes verdens regeringer i Katowice i Polen til klimatopmødet COP 24. Her skal de beslutte, hvordan vi skal reducere udledningen af drivhusgasser herunder CO2. Og det skal batte noget, for det skorter ikke på advarsler:

2018 bliver et af de varmeste år nogensinde, og verden er på vej mod temperaturstigning på fem grader, skriver den internationale meteorologiske organisation i en ny rapport.

Og i sidste uge offentliggjorde FN’s miljøorganisation endnu en skræmmende statistik. Selv om vi ved, at vi bør halvere udslippet af CO2 inden for de næste 10-12 år, så har vi aldrig udledt mere CO2, end vi gjorde sidste år.

Der er altså et enormt behov for handling, men heldigvis er der også positive takter. EU har meldt ud, at de vil være CO2-neutral i 2050. Og forhåbentlig vil landene i år forpligte sig til at revidere de nationale ambitioner, så de svarer til 1,5 gradersmålet. Hvis ikke vi får strammet ambitionerne, har vi kurs mod temperaturstigninger på mellem 3,5 og 6 grader.

Som optakt til COP24 har de polske værter peget på følgende tre nøgleindsatser:

1. Teknologi: Der findes moderne klimavenlige løsninger så som eldrevet transport

- Transporten har været et af de sværeste områder at gøre klimavenlig, men teknologien og efterspørgslen er efterhånden ved at opnå momentum. Der er i den grad brug for at politikere verden over bakker op om denne linje og starter med at reducere deres forbrug af fossil energi, siger Lasse Jesper Pedersen.

Han er klimapolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, der i samarbejde med SEAS-NVE og Clever, prøver at fremme udbredelsen af elbiler i Danmark. Grøn omstilling af transporten er en af de mange knapper, der skal drejes på, hvis det skal lykkes.

Du kan deltage i kampagnen og vinde en elbil i en måned her.

2. Mennesker: Forandringer skal laves sammen for at sikre en solidarisk og retfærdig omstilling

De seneste rapporter fra Klimarådet har med al tydelighed vist, at hele paletten skal i spil, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at holde temperaturstigningerne så tæt på 1,5 grad som muligt.

- Der er alt for lidt politisk handling, når det kommer til klima. Men i stedet for ar blive fortvivlede over det, så lad os gå i gang med den tredjedel af vores udledning, som vi selv har direkte indflydelse på: Kødforbrug, flyrejser og så videre. Der er brug for massiv mobilisering. Alle skal med!, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

3. Natur: Bæredygtigt skovbrug skal bidrage til klimaneutralitet ved ophobning af CO2 og sikre synergi mellem FN’s nøglekonventioner: klima, biodiversitet og ørkendannelse

- Målet om at holde temperaturstigningerne på 1,5 til maksimalt 2,0 grader handler ikke kun om, at vi skal reducere vores udledninger til tæt på nul i 2040 eller 2050. Men at vi herefter faktisk skal have negative udledninger, siger Lasse Jesper Pedersen og uddyber:

- Det skyldes, at vi allerede har udledt for meget CO2, og at der altid vil være udledninger forbundet med blandt andet produktionen af fødevarer. Der findes mange teknologiske idéer til at lagre CO2, men de er dyre, uafprøvede, urealistiske, usikre og kræver enormt meget energi og ressourcer at få på benene. Det bedste virkemiddel, vi har, er at binde mere kulstof i skovene. Det sker ved at få vådere skove, ældre skove, mere skov og på visse arealer en effektiv, men naturvenlig, træproduktion. Og det er samtidig det nogle af de vigtigste redskaber, der skal i spil for f.eks. at stoppe tabet af biodiversitet.

Hvad kan du gøre?