Sprøjtegift er designet til at slå ihjel, og derfor er det ikke uden konsekvenser for naturen, når der bliver sprøjtet på markerne.

- Sprøjtegift bidrager til den biodiversitetskrise, som vi står midt i. Mange insekt- og fuglearter er gået markant tilbage i takt med landbrugets intensivering gennem de seneste 60 år, hvor sprøjtegift har spillet en afgørende rolle, siger Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Hun påpeger, at sprøjtegift er en af hovedårsagerne til, at insekterne forsvinder. Der er to grunde til, at sprøjtegift har denne virkning. Først og fremmest er der den direkte påvirkning, når insekter bliver slået ihjel af insektgifte.

Den anden årsag er, at sprøjtegift til ukrudt, slår de planter ihjel, som insekterne i en vis grad lever af og på.

Med sprøjtegift er det blevet muligt at dyrke den samme mark år efter år, og det monotone landskab virker som en ørken for insekter og fugle.

Fugle mangler insekter som føde pga. sprøjtegift

Nyeste forskning peger på, at insekter er truede på verdensplan, og at udryddelsen sker markant hurtigere end med andre arter. Tilbagegangen af insekter sker også i Danmark, og det har konsekvenser for vores bestand af fugle.

Arter som agerhøns og lærker, der tidligere var almindelige, er i dag truede, fordi de mangler insekter som fødegrundlag.

Om sprøjtegifte

Sprøjtegift er udviklet til at slå specifikke organismer ihjel.

Der findes tre typer: Herbicider til ukrudt, insekticider til insekter og fungicider til svampe.

Der er forsvundet op mod tre millioner fugle fra det åbne land gennem de sidste 40 år ifølge punkttællinger fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Årsagen til den markante nedgang er, at de mangler plads i naturen og føde i form af insekter, men de forsvinder i takt med brugen af sprøjtegift, vurderer Jan Pedersen, der er biolog og ornitolog hos Danmarks Naturfredningsforening:

- De danske fugle er i drastisk tilbagegang, fordi landbruget er blevet mere og mere intensivt. Det gør, at de mangler føde i naturen. Selv sanglærken, der lever meget nøjsomt, mangler akut insekter, de kan spise, siger han.

Sprøjtegift får også bestøvere til at forsvinde i hobetal

Nogle af de insekter, der er allermest truede, som et resultat af sprøjtegift, er vilde bier og sommerfugle.

11 ud af vores 77 hjemmehørende sommerfuglearter er forsvundet, og 32 arter er lige nu truede eller sårbare. Det har forskere fra Aarhus Universitet kortlagt gennem Rødlisten over arter, der er truet med udryddelse.

Det samme dystre billede tegner sig for de danske humlebier. Her er ni ud af 29 arter også på Rødlisten og tre humlebiarter er allerede uddøde.

Bierne er især pressede, fordi landbruget bruger insektgiftene neonikotinoider til at bejdse frø med. I EU har man forbudt brugen af bidræber-giften, men regeringen har valgt at give danske sukkerroeavlere dispensation til at bejdse sukkerroefrø med giften alligevel.

Derfor bliver sprøjtegiften stadig brugt i dag, og salget er endda steget fra 2016 til 2017. Her steg det med 85 procent, viser ny undersøgelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Læs også: Salget af bidræber-gift næsten fordoblet

Over 34.000 danskere har allerede skrevet under på, at bidræbergift under ingen omstændigheder skal bruges i Danmark. Og du kan også være med til at lægge pres på politikerne med din underskrift.


Bliv medlem og vær med i kampen for et sprøjtefrit Danmark