- DN elsker jordbær og er stor tilhænger af salget af de søde røde bær fra de mange private salgsboder. Og selvfølgeligt skal det være muligt at købe en bakke jordbær i vejkanten, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Når sagen om jordbærboden er røget op gennem loftet, så handler det om, at DNs frivillige i Aalborg i december måned 2015 spurgte kommunen, om den kendte til et stort reklameskilt og en ny stationær bod i det åbne land.

- Det har ikke noget med jordbær eller lokalt salg af jordbær at gøre, men om at undgå reklameskilte i de danske landskaber, som vi fx ser i Sverige, hvor lastvognsanhængere stilles op på marker med store reklamer påklistret. Skiltning i det åbne land er af samme årsag forbudt i Danmark, oplyser direktør Michael Leth Jess.

Regler sikre landskabet

Selvom der i den konkrete situation kun er tale om ét stort skilt og én bod, så er reglerne vigtige, fortsætter Michael Leth Jess:

- Når det er vigtigt, at man søger kommunen er det fordi, det er kommunens mulighed for dels at vide, hvad der foregår i landskabet, og dels at kunne påvirke størrelse og placering af de enkelte skilte gennem de tilladelser kommunen giver. Og hermed stopper DNs andel i sagen, siger Michael Leth Jess.

DN har ikke klaget over boden

Steen Birkedal, formand for DN Aalborg, der sammen med lokalafdelingen adspurgte kommunen, er ærgerlig over det stormvejr, som sagen har medført. Lokalafdelingen håber, at jordbæravleren kan søge om tilladelse og sammen med kommunen finde en løsning på, hvordan skilt og bod lovligt kan placeres.

Kommunen tog sagen op og fandt frem til, at både skiltet og jordbærboden er i strid med lovgivningen, særligt fordi, der ikke er søgt en tilladelse. Skiltet blev taget ned og kommunen bad ejeren om at fjerne boden. Det er her, at sagen når medierne og jordbæravleren udtaler på TV2 nyhederne, at lovgivningen er svær at hitte rede i og ikke er tidssvarende.

Jordbærboden i Nordjylland er blevet danmarksberømt og får sympati, støtte og opbakning. Det er forståeligt, for det er også en vigtig debat, mener direktør Michael
Leth Jess, der samtidig mener, vi har en fælles sag - noget rigtigt dansk, nemlig de frie landskaber og adgangen til de danske jordbær.

- Men fornøjelsen ved de frie landskaber og de små jordbærboder vil bare ikke være de samme, hvis landskaberne er plastret til med reklameskilte, afslutter han

Sagen kort

  • I december 2015 spørger DN Aalborg kommunen, hvorvidt de kender til et stort reklameskilt ved Gandrup.
  • I foråret 2016 retter DN Aalborg igen henvendelse til Aalborg Kommune, da de intet har hørt fra kommunen.
  • I juni sender Aalborg Kommune et brev til jordbæravleren, hvor de forlanger, at han inden 14 dage fjerner skuret på cirka 2,5x2,5 meter, da han ikke har tilladelse til at bygge på stedet.