Det unikke landskab ved Kær Vestermark er nu fredet. En fredning af Forsvarets mangeårige øvelsesplads efterlader en oase for fugle i et kulturlandskab med aner fra 1700-talles store landboreform, fortæller fredningsleder i DN, Birgitte Bang Ingrisch:

- Vi har her en række udflyttede gårde fra landsbyen Kær, der siden 1963 ikke har været beboede. Området henligger uopdyrket i græs med høslæt og med mange små vandhuller. Det gør området til et meget attraktivt fugleområde trods skydebanen i den nordlige del af området.

Et grønt samarbejde

I 2014 satte Forsvaret øvelsesområdet i Kær Vestermark til salg. Militæret havde haft sin sidste øvelse på terrænet, og nu var der flere forslag til, hvad området kunne bruges til. Danmarks Naturfredningsforening hældte til den grønne side, mens Kommunen, der købte området, ønskede at bruge det til blandt andet Spejdernes Lejr.

Det kunne være endt i konflikt, men både DN og kommunen blev enige om, at Spejdernes Lejr kan finde sted på området i 2017 med blandt andet shelters, fugleskjul, fiskebro, sceneområdet, madpakkehus med toiletter og nye stier. Herefter skal de 155 hektar tæt på byen være et rekreativt naturområde. Og nu har Fredningsnævnet gennemført den fredning, som Kommunen og DN foreslog, oplyser Birgitte Bang Ingrisch:

- Det har været en god proces, der understreger, at dialog er nødvendig. I denne sag har den konstruktive og åbne dialog givet en fornem balance mellem benyttelse og beskyttelse.

En moderne fredning til alle

Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen, glæder sig over, at fredningen nu er på plads:

- Det har været et givende samarbejde med naturfredningsforeningen, og nu har vi et område, som virkelig bliver et aktiv for borgerne, og hvor vi samtidig tager hensyn til naturen. Hvis der er borgere, som endnu ikke har været på opdagelse på Kær Vestermark, vil jeg opfordre til det. I kommunen øger vi også indsatsen for at naturværdierne kan blive formidlet.

Fredningen betyder, at området inddeles i fire delområder, som hver især har forskellige anvendelsesmuligheder og beskyttelsesniveauer. Det er centralt i fredningen, at offentligheden får adgang overalt, og at forbedring af naturkvaliteterne er i fokus. Samtidig vil de mange foreninger, som allerede i en årrække har brugt området, kunne fortsætte med deres aktiviteter.

Forsvarets arealer er unikke

Mange af forsvarets arealer indeholder store naturværdier i form af et rigt dyre- og planteliv samt store, sammenhængende landskaber.

De påvirkninger, landskabet generelt har været udsat for, er ofte gået helt uden om forsvarets øvelsespladser.

Nogle øvelsespladser har ligget i naturtilstand i flere generationer, enkelte har aldrig været rørt, og den naturlige flora og fauna har haft gode muligheder for at udvikle sig frit.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22