Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden, og landbruget i Danmark har en afgørende aktie i at nå målet om en rig natur og et rent miljø.

Men det konventionelle landbrug har over de sidste mange år oplevet en nedadgående spiral, hvor gælden er vokset, samtidig med at flere og flere arbejdspladser flytter til udlandet.

Anderledes ser det ud for økologien, som buldrer frem overalt i verden. Den internationale efterspørgsel efter økologiske varer er steget med 12 procent fra 2012 til 2013, viser en ny rapport fra det schweiziske forskningscenter FIBL.

Dermed er det globale marked for økologi nu på 470 mia. kroner.

Danmarks Naturfredningsforening har lavet en beregning af, hvad det vil betyde, hvis dansk landbrug over en årrække på 20-30 år blev omlagt til 100 procent økologi.

- Vi mener, at der er behov for at skabe en debat om mulighederne for økologi. Flere og flere vælger økologi, når de står ved køledisken, alligevel falder det økologiske areal i Danmark. Det virker til, at der her er nogle muligheder for både at få mad og drikkevand uden gift, en bedre natur og en ny indtjeningsmulighed for landbruget. Den debat vil vi gerne puste mere liv i, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Koster ikke arbejdspladser

Hovedkonklusionerne i regnestykket er, at det hverken vil koste arbejdspladser eller indtjening i det danske landbrug, hvis man omlægger til 100 procent økologi.

- Vores udregninger viser, at det kan lade sig gøre at tage hensyn til vækst og beskæftigelse, samtidig med at man opnår betydelige gevinster i form af mindre gift i naturen og bedre forudsætninger for en rig natur, siger Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Forudsætningerne i regnestykket er, at der udtages 400.000 hektar landbrugsjord, som i dag dyrkes. Det svarer til en sjettedel af landbrugsarealet i Danmark.

Færre svin – flere grønne enge

En omlægning til økologi vil samtidig betyde, at der vil blive produceret væsentlig færre svin, end der gør i dag. Hvor der i dag produceres 19 mio. svin om året, så vil det tal falde til under 6 mio. om året i et hundrede procent økologisk scenarie.

- Samlet set, vil det give nogle store miljøgevinster, og dermed en langt mindre pres på naturen. Men indtjeningen vil være cirka den samme, for prisen på økologisk svinekød er næsten tre gange højere end for konventionelt produceret svinekød, siger Thyge Nygaard.

Økologien vil samtidig betyde, at der skal dyrkes langt mindre korn til foder, end der bliver brugt i dag. Til gengæld vil der blive brug for flere grønne græsmarker til de fritgående dyr.

Store gevinster for naturen

Samlet set vil det være en lang række gevinster. Naturen vil lettes for sprøjtegifte. Samtidig vil der blive udtaget 400.000 hektar, hvoraf 200.000 hektar vil være lavbundsarealer, det kan for eksempel være arealer tæt på vandløb, og det vil forbedre vandmiljøet og give naturen mere plads.

- Det er arealer, som i forvejen er dårlige at dyrke for landmanden, men som kan være gode for naturen. Udtagningen af lavbundsarealer vil begrænse udledningen af næringsstoffer i vandmiljøet og gøre det muligt at nå de reduktionsmål, som der er opstillet i vandområdeplanerne, siger Thyge Nygaard.

En omlægning til økologi vil samtidig betyde, at landbruget sparer de 8,45 mia. kroner, som det årligt koster at importere pesticider, gødning og soja fra udlandet.

Hent regnestykket: Kan det betale sig at omlægge til økologi? (pdf)

alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 55