I årevis har grønne organisationer og borgergrupper protesteret mod udledningen af norsk oliespildevand i Agersø Sund ved Skælskør.

Nu viser en afsløring fra DR, at miljøstyrelsen har overhørt en advarsel fra Kammeradvokaten om, at importen af det forurenede oliespildevand kan være ulovlig.

Miljøstyrelsen har tidligere givet tilladelse til, at den danske virksomhed RGS Nordic importerer millioner af liter forurenet, kemikalieholdigt spildevand fra den norske olieindustri til deres anlæg ved Stigsnæs med det formål at rense spildevandet og udlede resterne i Agersø Sund.

Og nu skal RGS Nordic have fornyet miljøgodkendelsen.

Planen var, at Slagelse byråd – trods protester fra lokale borgere og NGO’er - ville give virksomheden en fornyet tilladelse til at fortsætte udledningerne på skærpede vilkår.

Men de nye informationer om at udledningen af det forurenede spildevand formentlig er ulovlig, har fået byrådet til at udskyde behandlingen af tilladelsen.

Eksperter med hård kritik af miljøstyrelsen

DR's afsløring viser yderligere, at miljøministeriet selv i et internt notat har påpeget, at kommunerne risikerer at godkendte ulovlig udledning af miljøfarligt spildevand, hvis de følger Miljøstyrelsens vejledning på området.

Havet er den største og vildeste naturtype, vi har i Danmark. Men det er truet af blandt andet forurening.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for at beskytte havet, dyrene og planterne, som lever i det.

Og det får en af Danmarks førende eksperter i miljølovgivning Ellen Margrethe Basse til at rejse en hård kritik af ministeriet.

- Det er bekymrende, når Miljøministeriet løber en betydelig risiko for at blive underkendt på grund af, at de tager hensyn til virksomhederne frem for at tage hensyn til miljøet, siger Ellen Margrethe Basse, der er professor emerita i miljøret ved Aarhus Universitet, til DR Nyheder.

- Det er ikke i overensstemmelse med, hvad man gør i en retsstat. Man følger lovgivningen.

Statens advokat, Kammeradvokaten, har også tidligere i flere notater advaret miljøstyrelsen om, at importtilladelsen kan være i strid med lovgivningen.

Ifølge kammeradvokaten er der nemlig i højere grad tale om en "bortskaffelsesoperation" og ikke en nyttiggørelse, hvorfor det ikke er lovligt at importere det miljøfarlige spildevand.

DN kræver stop for udledningen

Sagen får også en hård medfart fra Danmarks Naturfredningsforening, som har fulgt problemet længe og selv har advaret mod konsekvenserne af udledningen af det miljøfarlige spildevand.

Præsident i foreningen Maria Reumert Gjerding kalder det ”fuldstændigt absurd”, at miljøstyrelsen har givet tilladelse til at bruge det danske havmiljø som losseplads på trods af advarsler.

- Vi kæmper en hård kamp for at sikre en bedre beskytte af vores sårbare havnatur, som er voldsomt presset, siger hun og fortsætter:

- Derfor er det chokerende at opleve, at vores miljømyndigheder – som jo har til opgave at passe på vores miljø – ligefrem har overhørt advarsler og givet tilladelser til at udlede norsk oliespildevand midt i sårbar havnatur.

Maria Reumert Gjerding understreger, at det er helt afgørende for foreningen at få stoppet udledningen af det miljøfarlige spildevand.

Hjælp os med at kæmpe mod forurening af havet

Havet er ikke en losseplads

Danmarks Naturfredningsforening har tidligere kraftigt opfordret Slagelse kommune til at give afslag på tilladelsen til at udlede spildevandet ved Agersø Sund.

Nu vil foreningen også presse på for at få miljøminister Magnus Heunicke til at tage hånd om problemet.

- Jeg vil på det kraftigste opfordre miljøministeren til at få trukket importtilladelserne tilbage og komme helt til bunds i myndighedernes håndtering af den her sag, siger Maria Reumert Gjerding.

- Det er utilgiveligt, hvis det viser sig, at myndighederne bevidst har fortolket lovgivningen på bekostning af havmiljøet. Vi kan ikke fortsætte med at bruge vores fælles hav som en losseplads.

Derfor mener hun, at sagen bør ligge øverst i bunken af opgaver på den nye miljøministers bord.

Afsløringen fra DR har nu medført, at Slagelse Kommune udskyder behandling af miljøtilladelsen til RGS Nordic, som står for behandlingen og udledningen af oliespildevandet.

Samtidig har miljøminister Magnus Heunicke meldt ud, at han vil gå ind i sagen, mens Enhedslisten, SF og Alternativet har indkaldt miljøministeren i samråd og krævet, at udledningen af det miljøfarlige spildevand bliver stoppet.

alt
Emil Nielsen
Pressechef