Miljø- og fødevareklagenævnet har netop afgjort sagen omkring Holstebro Kommunes planer om en dæmning i Storåen, der løber gennem byen. Rådet har underkendt kommunens planer om en dæmning, der ville få meget store negative konsekvenser for naturen og dermed være i strid med naturbeskyttelseslovgivningen.

Rådet påpeger flere gange i afgørelsen, at VVM-tilladelsen for projektet lider af en ”væsentlig retlig mangel”.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtiby noterer sig, at det er vigtigt, at naturbeskyttelseslovgivningen overholdes.

- Vi noterer os selvfølgelig, at der nu ligger en afgørelse fra nævnet, der gør det fuldstændig klart, at det nuværende projekt ikke tager godt nok hensyn til naturen i å-systemet, og afgørelsen viser, at vi havde mere end god grund til at klage over projektet. Det er en grundsten i den danske naturbeskyttelse, at uafhængige klagenævn kan være med til at sikre, at lovgivningen overholdes, siger Lars Midtiby.

Direktøren understreger, at foreningen dog meget gerne havde været en klage foruden.

- En klage var den sidste udvej for os. Men vi har forgæves søgt en dialog med kommunen, og derfor så vi os i sidste instans nødt til at klage. Nu ligger der en afgørelse, som forhåbentlig kan være med til at skabe bedre dialog omkring, hvordan man kan udforme en klimasikring af Holstebro, der sikrer, at både natur og klimasikring kan gå hånd i hånd. Borgerne i Holstebro har krav på en langtidsholdbar løsning, siger Lars Midtiby.

Danmarks Naturfredningsforening peger på, at der er behov for en helhedsplan for hele Storåen, hvor naturgenopretning, lavbundsprojekter og klimatilpasning tænkes sammen på tværs af de tre kommuner, som åen løber igennem.

- Vi vil selvfølgelig bidrage positivt til et sådan arbejde, så Storåen og den natur der omgiver den, kan blive et endnu større aktiv for kommunerne og egnens befolkning, siger Lars Midtiby.

Formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdelingen i Holstebro, Villy Pedersen, havde også gerne set, at det ikke havde været nødvendigt at klage.

- Jeg er tilfreds med, at klagenævnet har kunnet se, at projektet ikke passede godt nok på naturen. Men jeg havde da hellere set, at det ikke var nødvendigt. At kommunen havde samarbejdet med os fra begyndelsen, så det ikke havde været nødvendigt at klage, siger Villy Pedersen.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28