Tørke, hedebølger, skybrud. Som den første generation mærker vi konsekvenserne af klimaforandringerne, og der er hårdt brug for, at vi får gjort noget ved problemet nu. Men skal vi kunne løse udfordringerne, er det ikke nok kun at reducere vores udledning af CO2. Vi skal have trukket CO2 ud af luften, og det kan skovene hjælpe os med.

Skov er nemlig det mest effektive middel til at fjerne CO2 fra atmosfæren og er ifølge FN’s klimapanel en helt central del af klimaløsningen.

Når træer vokser, optager de luftens CO2 gennem blade og nåle, og lagrer kulstoffet i selve træet. På denne måde kan skovene trække CO2 ud af luften og hermed afhjælpe den massive belastning af klimaet, som CO2 og andre drivhusgasser udgør.

- Vi er kommet så sent i gang med at redde klimaet, at det ikke er nok kun at afvikle vores udledning af CO2 dramatisk. Der er også brug for at hive store mængder CO2 ud af atmosfæren, og det kan træerne hjælpe os med. Derfor skal vi have vores klode genplantet med træer, siger Nora Skjernaa Hansen, der er skovpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor er TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening gået sammen om kampagnen ’Danmark planter træer’, hvor de samler penge ind til at skabe nye skove.

Gamle træer gavner klimaet

I takt med at træerne vokser sig større, bliver der lagret mere og mere kulstof i skovene, for jo ældre træerne bliver, jo mere kulstof kan de indeholde. I rigtigt gamle skove lagres der desuden store mængder kulstof i jorden og i døde træer og grene.

Det er derfor ikke kun nødvendigt at plante nye træer, men også at bevare og forbedre de skove, vi allerede har.

- Vi har brug for at lade mange flere træer blive gamle, så de kan lagre mest muligt kulstof og dermed skåne atmosfæren for mest muligt CO2, siger Nora Skjernaa Hansen.

En del af de indsamlede midler fra ’Danmark planter træer’ går til netop bevaring af eksisterende skov.

Læs også: TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening sammen om ’Danmark planter træer’

Hjælp skovene på vej

Du kan være med til at gøre en konkret forskel for klimaet ved at støtte ’Danmark planter træer’. For hver indsamlede 20 kr. plantes ét træ i Danmark, mens en del af beløbet går til at bevare rydningstruet skov i Danmark og i udlandet

Målet er at plante én million nye træer, der kan trække CO2 ud af atmosfæren.

Både private, virksomheder og organisationer kan være med, og alle bidrag er med til at gøre en forskel for klimaet.

Læs mere om ’Danmark planter træer’ og se, hvordan du støtter indsamlingen, her.

Stigende behov for træ

Det kan virke ironisk, men selvom det er nødvendigt at lade træer og skove blive gamle, er det også vigtigt, at der løbende bliver udtaget træer til byggeri og andre centrale samfundsformål.

Træ er nemlig en fornybar ressource, der ikke kræver ret meget energi at producere eller forarbejde. Derfor kan man spare meget på klimaregnskabet, hvis de mere energikrævende materialer som stål, beton og plast bliver erstattet af træ.

Træ er således et nødvendigt materiale i den grønne omstilling, og behovet for træ forventes at stige markant. I dag er 76 procent af det træ, vi forbruger i Danmark, importeret fra udlandet, og der er altså også behov for nye skove, der kan øge træproduktionen skånsomt.

Læs også: Skovene er verdens lunger