Hvis vi skal bremse klimaforandringerne, skal vi sætte ind alle de steder, vi kan. Danskerne har i omegnen af 4.000 milliarder kroner investeret gennem vores pensionsselskaber, som kan være med til at sikre en hurtig grøn omstilling. Hvis de investeres rigtigt.

- Desværre fortsætter pensionsselskaberne med klimaskadelige investeringer i olie, kul og gas, som betyder, at vi forsat har et kæmpe problem med CO2-udledning. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen viser vores pensionsselskaber, at vi ikke accepterer sorte investeringer, og at vores penge skal investeres i en grøn fremtid, siger Daniel Hauberg, der er klimarådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge en opgørelse fra Mellemfolkeligt Samvirke er der investeret over 30 milliarder kroner i fossil energi gennem danske pensionsselskaber.

Heldigvis kan du være med til at påvirke, hvordan dit pensionsselskab investerer dine penge. Og det betyder ikke, at du skal gå på kompromis med din egen opsparing.

Klimakloge investeringer er steget mest

I juni sidste år lancerede Danmarks største pensionsselskab, PFA, en ny klimaklog investeringsprofil kaldet Klima Plus. Ind til marts er pensionskroner investeret i Klima Plus blevet 17,9 procent mere værd. Det er 3,2 procent mere end PFA’s sammenlignelige almindelige investeringsprofil.

Det betyder, at hvis du i juni havde investeret en million kroner, så havde du tjent 32.000 kroner mere ved at vælge den klimakloge profil.

- Vi oprettede Klima Plus, fordi vi gerne vil give vores kunder mulighed for at investere deres pension til gavn for klimaet og den grønne opstilling. Vi vurderer, at der ikke er nogen modsætning mellem grønne hensyn og gode afkast - snarere tværtimod, siger Carsten Holdum, der er forbrugerøkonom i PFA Pension.

- PFA Klima Plus er kommet stærkt for land både på kunde- og afkastsiden, om end vi taler om en relativt kort periode. Vores Klima Plus fond nærmer sig med hastige skridt 5 milliarder kroner i kundemidler, så den er vokset hurtigt, siger han.

Investeringerne i Klima Plus skal fra starten udlede 60 procent mindre CO2 end verdensaktieindekset. De skal være klimaneutrale i 2025 og klimanegative i 2030, så de trækker mere CO2 ud af atmosfæren, end de udleder. Det skal blandt andet ske gennem investeringer i skov og C02-reducerende grønne teknologier.

Sådan får du en klimaklog pension

Hvis dine pensionskroner også skal være med til at sikre den grønne omstilling, så kan du skifte til et selskab med en klimaklog profil. Eller du kan blive og få dit pensionsselskab til at investere grønnere.

I løbet af foråret holder en lang række selskaber generalforsamling, hvor du som kunde kan være med til at bestemme, hvordan dine penge skal investeres.

- Det er vigtigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen hos dit pensionsselskab og stemmer på alle medlemsforslag om mere klimakloge opsparinger. Tidligere generalforsamlinger er afgjort ved meget få stemmer, så hver en stemme tæller, siger klimarådgiver Daniel Hauberg.

Hvis du ikke har mulighed for eller lyst til at deltage, kan du give fuldmagt til Ansvarlig Fremtid, som så vil sørge for, at din stemme bliver grøn. Læs hvordan på Ansvarlig Fremtids hjemmeside.

Pensionskasser med adgang og stemmeret for alle medlemmer

Lørdag 20. marts. AkademikerPension (Magistre, Gymnasielærere og Psykologer)

Tirsdag 6. april. P+ (Pensionskassen for jurister, økonomer, civil- og akademi-ingeniører mfl.).

Mandag 12. april. PJD (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger)

Tirsdag 13. april. AP (Pensionskassen for Arkitekter og Designere)

Onsdag 28 april. ISP (Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse)

Pensionskasser med delegeret forsamling eller repræsentantskab

Hos Velliv, AP Pension, Lægernes Pension og PKA bliver der fremsat klimaforslag, men da der her er tale om en delegeret forsamling eller lignende, kan ikke-delegerede ikke afgive stemme på generalforsamlingen.

Torsdag 26. marts. Velliv

Tirsdag 13. april. AP Pension

Fredag 16. april. Lægernes Pension

Tirsdag 20. april. PKA (Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale)

Onsdag 28. april. PKA (Sundhedsfaglige)