Klimarådet er netop kommet med sin årlige statusrapport, og konkluderer at tempoet i den grønne omstilling skal øges kraftigt, hvis det nye 70-procentsmål i 2030 skal nås.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding opfordrer regeringen og Folketingets partier til allerede med finansloven at gå i gang med klimaindsatsten:

- I forhold til hvor den danske klimaindsats befinder sig i dag, så er rapporten dyster læsning. Der bliver sat en tyk streg under, at det er et langt sejt træk, som hele samfundet skal i gang med, hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion af udledningen af klimagasser i 2030. Derfor bør regeringen og partierne i Folketinget allerede som en del af finansloven have stort fokus på, hvordan vi for alvor får sat skub i klimaindsatsten, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Gør en forskel og lav din egen personlige klima aftale i dag

Fart på jordfordeling

Klimarådet opfordrer i deres rapport blandt andet til at udtagning af kulstofrige landbrugsjorder bør intensiveres. Det samme som Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer har lagt op til med et stort fælles udspil fra tidligere i år:

- Jordfordeling er nøglen til at få nedbragt CO2-udslippet i landbruget, der ikke er underlagt EU's kvotemarked. Jeg håber, at politikerne allerede nu med finansloven vil tage handsken op og se på det udspil, som vi har lavet sammen med Landbrug og Fødevarer. Det vil både kunne spare en masse CO2, skåne vandmiljøet for næringsstoffer der giver iltsvind og fiskedød, og det vil kunne være med til at give naturen plads og sammenhæng, siger Maria Reumert Gjerding.

Drop afgifter på el-biler

En anden væsentlig del af den nye rapport er en anbefaling om få lavet bæredygtighedskriterier for biomasse:

- Vi mener, at biomasse – der for en stor del består af træ omgjort til flis, træpiller og brænde - så vidt muligt skal blive i skovene og gøre gavn for klima og biodiversitet. Det er langt fra tilfældet i dag, hvor rigtig meget træ, som vi ikke kender ophavet på, havner i ovnene til forbrænding. Det skal laves om, og det bør også kunne gøres allerede inden forhandlingerne om klimaplanen i foråret, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun opfordrer samtidig til, at regeringen dropper den planlagte afgiftsforøgelse på elbiler.

- Det er så vigtigt, at elbilerne kommer ud at køre nu, og de bliver attraktive for alle mennesker, der har brug for en ny bil. Det er en bunden opgave i de aktuelle finanslovsforhandlinger at sikre, at skal man ud og have en ny bil, så skal elbiler være de mest attraktive, siger hun.

Det siger Klimarådets rapport:

 • Klimarådet er netop kommet med sin årlige statusrapport, og konkluderer at tempoet i den grønne omstilling skal øges kraftigt, hvis det nye 70-procentsmål i 2030 skal nås.
 • Uden yderligere tiltag vil Danmarks udledninger falde markant langsommere mellem 2020 og 2030, end de er faldet historisk set.
 • På nuværende tidspunkt mangler vi konkret handling for omtrent 19 mio. ton CO2e, svarende til 83 % af de udledninger vi samlet set skal reducere med frem mod 2030.

Klimarådets forslag til handling:

 • Elbilsalget bliver et vigtigt element i omstillingen af transportsektoren, fordi det er den teknologi, der er længst fremme i forhold til omkostningseffektivitet. Derfor bør regeringen give et betydeligt økonomisk skub til elbiler og andre nuludslipsbiler, og der bør laves en plan for udrulning af ladestandere, så det sikres, at forsyningsinfrastrukturen udbygges i takt med stigningen i elbilsalget.
 • En forhøjelse af CO2-afgiften vil umiddelbart være et omkostningseffektivt virkemiddel til opfyldelse af 70-procentsmålsætningen. Desuden kan der være belæg for samtidig at sætte elvarmeafgiften yderligere ned, i lyset af at el baseret på vedvarende energi løbende bliver billigere.
 • Regeringen bør undlade at bruge penge på kvoteannullering, da det ikke bidrager til at mindske udledningerne før om 20-40 år, effekten er usikker, og det vil ikke hjælpe Danmark til at demonstrere, at udslip af drivhusgasser kan reduceres gennem indenlandske tiltag.
 • Bæredygtighedskriterier for fast biomasse bør inkluderes i den lovgivning, der skal implementere EU’s direktiv for vedvarende energi i Danmark.
 • Udtagning af kulstofrige landbrugsjorder bør intensiveres, og opgørelserne bør videreudvikles. Desuden bør ændrede tilskudsmodeller overvejes.
 • Danmark bør indføre en afgift på flyrejser som første skridt i retning af en fælles europæisk regulering, der i højere grad end en passagerafgift giver incitamenter til luftfarten og flyindustrien til at nedbringe drivhuseffekten for den enkelte flyrejse.

Uddrag fra rapporten "Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2019".

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 26 81 62 28