Danske virksomheder skal fremover til pengepungen, når de udleder CO2 til atmosfæren.

Det har regeringen netop sammen Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgået aftale om. Den nye grønne skattereform betyder, at danske virksomheder fremover skal betale en fire gange højere pris for at udlede CO2, end de gør i dag.

Prisen er 750 kroner per ton for virksomheder, der ikke allerede betaler til EU's afgiftsystem og det halve for virksomheder, der gør.

Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, glæder sig over aftalen:

- Det her er klar grøn tale fra et bredt flertal i Folketinget, og det er vi selvsagt meget glade for. Det betyder, at det fremover for virksomheder og industri kommer til at koste penge at udlede CO2 og belaste klimaet, og det er en meget vigtig motor i forhold til den grønne omstilling, siger Lars Midtiby.

Læs også: Sådan arbejder DN for klimaet

Landbruget skal også omfattes

CO2-afgiften er vigtig, fordi de store CO2-udledere bliver tvunget til at træffe grønne valg for deres produktion, hvis de altså vil spare penge. En CO2-afgift har i flere andre lande vist sig at have netop den effekt, at virksomheder sætter turbo på den grønne omstilling og dermed bliver mere klimavenlige. Herhjemme vurderer ekspertgruppen bag den nye aftale, at CO2-afgiften vil kunne spare atmosfæren for 4,3 millioner ton CO2 frem mod 2030.

Virksomhederne kommer ikke til at stå alene med klimaskatten. Landbrug og skovdrift vil nemlig fylde 41 procent af den samlede danske CO2-udledning i 2025, vurderer energistyrelsen, og derfor bliver afgiftsystemet for virksomhederne fulgt op af et lignende system for landbruget. Og det er helt centralt, vurderer Lars Midtiby:

- Hvis en afgift skal virke, så skal den gælde alle sektorer, og det næste afgørende skridt bliver at få en CO2-afgift, der også omfatter landbruget, som snart er den sektor, der står for den højeste andel af den danske CO2-udledning.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Ærgerlig over rabat til store forurenere

Danmarks Naturfredningsforening havde samtidig gerne set, at en aftale ikke gav så store rabatter for nogle af de store CO2-udledere. Ifølge den nye aftale kommer virksomheder uden for EUs kvotesystem til at betale 750 kroner per ton CO2, virksomheder inden for systemet skal betale 375 kroner, og endelig skal virksomheder med mineralogiske processer som for eksempel cement, mineraluld og tegl betale 125 kroner.

Det er skuffende, at der bliver gået på kompromis med 'forureneren betaler'-princippet, siger Lars Midtiby.

- Det er en mindre rabat til de store virksomheder, end regeringen lagde op til i deres oprindelige udspil, og jeg vil gerne rose de partier, som har været med til at trække udspillet i en grønnere retning. Omvendt er vi selvfølgelig skuffede over, at der fortsat bliver givet så store rabatter til de store udledere. Man bør som udgangspunkt være varsom med at gå på kompromis med "forureneren betaler"- princippet. Aftalen peger på, at branchen skal sikre en reel omstilling. Det er helt afgørende, og noget vi vil følge tæt, siger Lars Midtiby.

Grøn fond på 50 mia.

Den nye aftale skal levere CO2-reduktioner på 4,3 mio. ton CO2 i 2030 og 1,3 mio. ton i 2025. Lars Midtiby understreger, at det fremadrettet nu bliver vigtigt at følge op på, om aftalen reelt vil levere de lovede reduktioner.

- Det er afgørende, at aftalen leverer på de tilsigtede reduktioner - der skal være en sikkerhed for, at det sker. Derfor er jeg også rigtig glad for, at aftaleparterne er enige om at genbesøge aftalen flere gange frem imod 2030, siger Lars Midtiby.

Der er med aftalen lagt op til genbesøg i 2023, 2026 og 2028. Tidligere i dag blev også præsenteret en aftale om en grøn fond på 53,5 milliarder til klimainvesteringer. I denne aftale er Enhedslisten også med. Ifølge aftalen skal pengene blandt andet bruges til at investere i skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde.

- Det er rigtig gode nyheder, at et bredt flertal vil sætte betydelige midler af til blandt andet udtagning af lavbundsjorder, drikkevandsbeskyttelse og skovrejsning. Naturbaserede løsninger spiller en vigtig rolle i klimakampen, og den her aftale kan virkelig hjælpe med at sætte turbo på nogle af dem, siger Lars Midtiby.