En buksebikoloni på 100.000 i Hundested er mandag blevet aflivet med sprøjtegift. Arten er buksebi, som er kendt for at være meget fredelig og kun stikker i sjældne tilfælde.

Halsnæs Kommune aflivede bierne, fordi de havde slået sig ned over for en lokal skole, siger Martin Lindgreen, der er direktør i Halsnæs Kommune, i en pressemeddelelse.

Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening, mener, at aflivning burde være undgået:

- Bierne er enormt fredelige og er kendt for at lave deres reder i kolonier i bl.a. løs, sandet jord, som f.eks. parkeringspladser og små stier. De vilde bier er også vigtige for vores økosystem, fordi de bestøver planterne og giver større biodiversitet, siger Therese Nissen og fortsætter:

- Derfor synes jeg det er virkelig ærgerligt, at kommunen ikke konsulterede en ekspert på bier, inden de valgte at dræbe bierne. Hensynet til de fredelige bier skulle have stået højere end hensynet til mennesket, som i dette tilfælde ikke var i fare, siger hun.

Ærgerligt, at aflivning var automatreaktionen

Therese Nissen forstår godt kommunens dilemma med at passe på børnene.

-Selvfølgelig ville det være rigtig ubehageligt at have aggressive hvepse eller gedehams boende lige overfor skolen. Men da der hér er tale om vilde bier, der generelt er hårdt pressede på levesteder, kunne man godt have undersøgt risikoen, før man som automatreaktion ringede efter skadedyrsbekæmpelsen og fik dyrene aflivet.

Ekstra ærgerligt er det, at buksebierne faktisk forsvinder af sig selv efter et par uger, når de har lagt deres æg.

- Man kunne sagtens have spærret den lille del af fortovet af, sat et skilt om, at her bor der altså nogle buskebier de næste par uger. Det ville samtidig være en fantastisk måde at formidle, at naturen godt kan være midt i byen.

Buksebien er almindelig i Danmark, men generelt er vilde bier i kraftig tilbagegang. Det er til dels på grund af sprøjtegifte, men især også på grund af manglende levesteder, altså god natur, som bierne kan bo i og spise af.

- Og med en skrumpende natur er det naturligt, at naturen nogen gange rykker ind til byerne, siger Therese Nissen.

Læs mere om, hvordan du, kommuner og alle andre kan gøre en forskel for bierne

Fakta om buksebien:

  • Buksebien er en enlig bi, hvilket betyder, at en hun har sin egen rede, hvor hun samler pollen til bibrød, lægger et æg og forsejler cellen, og så laver hun en ny celle.
  • Normalt bor de enlige bier hver for sig, og er ikke så ’sociale’, men bl.a. murerbi og buksebi kan godt lide at bo i en slags ’kollektiv’ (de deler dog intet med hinanden).
  • De enlige bier er meget lidt aggressive, og skal virkelig irriteres før de stikker, og hvis de stikker, så vil det ikke føles særlig slemt som fx et stik fra en honningbi eller hveps.

Halsnæs kommune planter blomster til bierne

Selvom det er uheldigt, at kommunen har udryddet 100.000 bier, roser Therese Nissen også kommunen med deres indsats for at skabe større områder med vilde blomster til bierne.

I år har kommunen nemlig sået frøblandinger på flere steder, netop for at skabe bedre forhold for bier og andre insekter.

-Det er rigtig fornuftigt at omdanne de kedelige vejrabatter og markkanter fra bare at være græs og krat, til faktisk at gøre en forskel for insekterne. Kommunen kan med fordel også skabe nogle steder, hvor fx buksebien og den artsfælder kan ’flytte hen’, for det mangler der åbenbart.