Øresund rummer trods sin beskedne størrelse et mylder af arter og unik natur.

Den bør beskyttes bedre, og derfor er 14 danske og svenske kommuner i Øresundsvandsamarbejdet, samt en række NGO’er gået sammen om en fælles erklæring til den danske og svenske regering.

Erklæringen opfordrer regeringerne fra de to lande til at gå sammen og indgå en ny fælles aftale om en langsigtet beskyttelse af Øresund. I dag foregår der eksempelvis sandsugning, der giver store lokale skader på havbunden.

Stærkt varemærke for hele Øresunds-regionen

Kommunerne og NGO’erne understreger i erklæringen, at formålet ikke er at lægge begrænsninger på erhvervs- eller fritidsaktiviteter på vandet, men at det skal foregå bæredygtigt.

På den måde kan man både bevare det mangfoldige liv i vandet, og det kan samtidigt blive et stærkt varemærke for hele Øresunds-regionen. Et sundt sund til en millionbefolkning.

Af erklæringen fremgår det, at:

”Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af både erhvervs- og fritidsbrugere, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde.

En fremtidig og mere effektiv beskyttelse af Øresund skal således sikre at både nuværende og kommende generationer får størst mulig glæde af den rene og varierede natur vi har i et meget tætbefolket og kraftigt benyttet område. Denne kombination udgør samtidigt et kæmpepotentiale for formidling af viden om havmiljøet og et stort potentiale for turisme.”

Hele erklæringen kan læses her.

Forældet beskyttelse

Det meste af Øresund er beskyttet af et trawlforbud fra 1932, lavet af hensyn til skibstrafikken i sundet. Det ønsker kommunerne og NGO’erne afløst af en beskyttelse begrundet i sundets rige og unikke samling af meget forskellige plante- og dyresamfund.

Den store rigdom beror på de markante dybdeforskelle, og de varierede bundforhold og saltholdigheder i Øresund.

Her findes alt fra klippekyster over stenrev, til sand og blød mudderbund. Der er registreret over 500 større arter af bunddyr ved Helsingborg og over 100 fiskearter i sundet.

Fiskearterne har samtidigt en naturlig størrelses- og aldersstruktur, noget der sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel pga. trawlfiskeriet.

Følgende kommuner og län i Øresundsvandsamarbejdet støtter op om erklæringen:

Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal, København, Höganäs, Helsingborg, Landskrona Stad, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö Stad, Vellinge og Länsstyrelsen Skåne.

Følgende NGO’er står bag erklæringen:

Oceana, Friluftsrådet, Fishing Zealand, Danmarks Sportsfisker Forbund, Øresundsfonden, Marinbiolog.se, Sea-U, Naturskyddsföreningen Skåne, Øresundsakvariet, Greenpeace, WWF, Danmarks Naturfredningsforening, Den Blå Planet.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver