København skal have en modig, praktisk og langsigtet biodiversitetsstrategi, som skal styrke kommunens arbejde med biodiversitet. Ambitionen er flere vilde blomster, mere plads til insekter og smådyr samt grønne oaser over hele byen.

Arbejdet med biodiversitetsstrategien er allerede godt i gang. I tæt samarbejde har Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i løbet af i år søgt input fra københavnerne gennem blandt andet workshops og spørgeskemaer.

Tirsdag den 21. september blev næste skridt taget, når der blev afholdt konference i Volume Hallen i København, hvor politikere, grønne NGO’er, biologer, boligforeninger, virksomheder m.fl. satte sig sammen for at blive klogere på biodiversitet i landets hovedstad.

Læs også: Nyt ambitiøst partnerskab skal styrke biodiversiteten i København

Hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) har der været stor glæde over konferencen. Knud Erik Hansen, formand for DN København havde set frem til konferencen års snak om, hvorfor det er så vigtigt, at vi gør noget for biodiversiteten.

- Vi ønsker, at vi får et grundlag for en ny naturudvikling i København, hvor naturen kan udfolde sig. Vi skal nå frem til en biodiversitetsstrategi, der både er konkret og handlingsorienteret. Det skal derfor også være en strategi, der også forholder sig til det, som i dag hæmmer udvikling af mangfoldig natur i København, siger Knud Erik Hansen.

Biodiversitetskonferencen bød bl.a. på oplæg fra Tony Juniper, der er britisk bæredygtighedsrådgiver, Ida Dalsgaard Nicolaisen fra Extinction Rebellion, Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg, samt oplæg fra flere københavnske skoleelever med efterfølgende diskussion og refleksion.

Borger-puljer, frivillighed og flere træer

København Kommune har i de senere år afsat 100 mio. til grønne projekter på tværs af byen. Her er en række eksempler på igangværende projekter, der alle er med til at styrke biodiversiteten i byen:

Læs også: Gave til byens insekter: Nu får københavnerne penge til at gøre fællesarealer grønnere

FRIVILLIGHED
Københavns Kommune understøtter 26 frivillighedsprojekter på tværs af byen. Projekterne inkluderer alt fra bi-laug, gadehaver og græsningslaug til hundegårde og skolehaver. Alle projekterne foregår på Teknik- og Miljøforvaltningens arealer.

PULJE TIL BORGERDREVNE BIODIVERSITETSPROJEKTER
I 2021-23 er der afsat midler til en pulje, hvor københavnere, foreninger og lokaludvalg kan søge om midler til at finansiere biodiversitetsprojekter på tværs af byen. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger blev der afsat yderligere midler til puljen samt midler til øget vejledning af borgere, der gerne vil arbejde med biodiversitetsprojekter.

FLERE TRÆER OG NYE NATUROMRÅDER
Politikerne på rådhuset har vedtaget en ambitiøs plan, der betyder, at der frem mod 2025 skal plantes 100.000 flere træer i København. En stor del af træerne er blevet plantet i en ny 14 hektar stor byskov på Vestamager. Skoven indeholder mindst 95 pct. danske arter fordelt på mere end 30 forskellige træer og buske, da det understøtter lokale arter af insekter og dyr.

Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.