Ifølge en ny rapport fra Det Nationale Center for Miljø og Energi er der målt så store iltsvind i flere danske fjorde og kystvande, at fisk har svært ved at leve der.

Læs rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Normalt er forudsætningen for iltsvind varme somre med svag vind, men denne sommer har været relativ kold og blæsende.

Alligevel er iltsvindet målt i juli og august i år kraftigere end sidste år, og derfor er de nye målinger naturligvis bekymrende, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

- Jo hyppigere og mere omfattende iltsvindene bliver, jo længere tid går der, før økosystemet genoprettes, og områdets fisk og havdyr igen kan komme tilbage til deres oprindelige levesteder, siger Henning Mørk Jørgensen, natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Massivt iltsvind i Lillebælt

Kraftigt iltsvind, hvor der er under to milligram ilt per liter vand, er i år målt i Limfjorden, Lovns Bredning, Skive fjord og Hjarbæk Fjord. Derudover er der iltsvind i store områder i Lillebælt.

Iltsvind opstår, når der kommer for mange næringsstoffer, især kvælstof, i havet.

Størstedelen af kvælstoffet kommer fra landbrugets gødning, der skylles ud i vandområderne og fungerer som næring for algevæksten. Når algerne dør og synker til bunds, bruger de den ilt, som de andre havdyr skal bruge for at overleve. Varme og vindstille accelererer den proces.

- Iltsvind forårsages af flere ting, blandt andet vind og vejr, og det kan vi ikke direkte være herrer over. Men der, hvor vi rent faktisk kan sætte ind, er ved at skrue ned for kvælstofudledning fra land. Desværre har vi en regering, der prioriterer anderledes og har vedtaget en landbrugspakke, som direkte skruer op for kvælstofudledningen. Det aktuelle iltsvind viser med tydelighed, at mere kvælstof bestemt ikke er, hvad havet har brug for siger Henning Mørk Jørgensen.

Kvælstof-ulykke har accelereret iltsvindet i Lillebælt

Det er det Nationale Center for Miljø og Energi, som hvert år måler og udsender rapporter om iltsvind løbende i efteråret. I

I år skriver det i sammenfatningen, at iltsvindet er særdeles intenst i Lillebælt, de tilstødende fjorde og det Sydfynske øhav.

Det mener Henning Mørk Jørgensen kan hænge sammen med den ulykke i 2016 i Fredericia, hvor 4000 ton kvælstof flød ud af store gødningstanke og videre ud i Lillebælt.

- Så stor mængde af kvælstof kan ikke undgå at have betydning for algeproduktionen og dermed også iltsvindet og livet for dyrene i havet, siger Henning Mørk Jørgensen.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35