Selvom det i landbrugspakken i 2015 blev antaget, at vandmiljøet ville få det bedre, så viser nye endnu ikke offentliggjorte tal, som netmediet Altinget er kommet i besiddelse af, at det går den stik modsatte vej.

Ifølge mediet tog mængden af alger, målt som koncentrationen af klorofyl, i 2016 et markant skift i den forkerte retning. Dermed er vandmiljøet forværret for tredje år i træk, og samlet er mængden af alger øget med 30 procent siden 2013.

Ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen, er der tale om en rigtig alvorlig sag, hvis de nye tal rent faktisk er korrekte.

- Det ligner en bombe i de politiske forhandlinger om landbrugets kvælstofudledning, som netop nu finder sted på Christiansborg. Politikerne bliver nødt til at forholde sig til de faktiske data om det danske vandmiljø. Hvis de foreligger i færdig form, hvilket det her altså tyder på, så må de frem i lystet. Alt andet vil være en demokratisk skandale, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Klorofyl er samtidig en indikator for kvælstofudledningen, så hvis klorofylindholdet stiger, så er det overvejende sandsynligt, at kvælstofudledningen også er stigende.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Miljødata mørklagt?

Det er tidligere kommet frem, at Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har valgt at udskyde de årlige tal for overvågningen af tilstanden i Danmarks natur og miljø - også kaldet Novana. Tallene for 2016 er blevet meldt udskudt til starten af 2018 på grund af en analysefejl i en enkelt af indikatorerne for vandkvaliteten.

Men højst usædvanligt og stik imod egen udmelding valgte ministeriet alligevel at gå ud i oktober med gunstige data fra NOVANA 2016 for ålegræs i Nordjylland. Nu er tallene for klorofyl så kommet frem i Altinget.

- Noget tyder på, at man i ministeriet ved langt mere, end man giver offentligheden og Folketinget indtryk af. Det er dybt bekymrende, hvis offentligheden og de politiske partier på Christiansborg ikke har indsigt i de faktiske målinger af vandkvaliteten, når der netop nu forhandles om en ny regulering af kvælstof, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Ifølge Ritzau mener Dansk Folkepartis miljøordfører Pia Adelsten, at Miljø- og Fødevareministeren nu må forklare om vandmiljøet forværres.

Gambler med naturen

For et år siden kom det frem, at den nedbørskorrigerede udledning af kvælstof steg i 2015 til knap 62.000 tons. Til sammenligning var udledningen i 2012 på 55.372 tons, ifølge regeringens egne tal i kvælstofudvalgets tekniske rapport.

Dermed går udviklingen stik imod antagelserne i Landbrugspakken, hvor det blev forudsat, at udledning skulle falde hvert eneste år fra 2012.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvad tallet vil være i NOVANA 2016, men alt tyder med de nye tal for klorofyl på, at kvælstofudledningen i Danmark steg i 2016, og det kan få katastrofale følger for natur og vandmiljø.

- Det er, at gamble med den danske natur, hvis vi ikke øjeblikkeligt får nedbragt landbrugets udledning af næringsstoffer til vores havmiljø. Mere kvælstof og klorofyl øger chancerne for iltsvind og fiskedød. Bunddyrene dør, fiskene flygter hvis de kan, og fuglene kommer til at mangle føde, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Sandsynligheden for iltsvind øges særligt, hvis der er for mange alger i vandet og det er varmt og stille vejr.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi som et af verdens rigeste lande skal behandle vores natur så ringe. Vi er ikke i mål og det kræver en langt større indsats - det er vi også forpligtet til internationalt - og derfor forventer jeg, at politikerne på Christiansborg reagerer på at det går den gale vej for vandmiljøet.