Med landbrugspakken fik landbruget lov til at gøde mere. Næste fase af pakken er at målrette gødningstrykket, så fjorde, vandløb og grundvand skånes for næringsstoffer. Det betyder, at landmænd med sårbare jorde tæt ved udsatte fjorde skal gøde mindre, mens dem, der ejer robuste jorde kan gøde mere.

- Vi bakker helhjertet op bag den målrettede regulering fordi, den rummer muligheder for, at man samtidig får sikret natur og miljø langt bedre, end tilfældet er i dag. På den måde har forligsparterne bag landbrugspakken her en enestående chance til at skabe varige forbedringer, siger Lisbet Ogstrup, politisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Solide løsninger

Foreningen peger blandt andet på to løsninger, der vil gavne hele samfundet. Dels bedre jordfordeling, således at dyrkningen sker på jorde, der giver mindst miljøbelastning og dels mere ekstensiv drift eller udtag af sårbare områder.

Begge tiltag vil gavne naturen og vandmiljøet og sikre klimagevinster. Det er også den billigste måde for samfundet at opnå de fælles goder. Det er løsninger, som bør tænkes sammen med fremtidens målrettede regulering.

Varige løsninger til alles bedste

- Naturen har brug for plads og sammenhæng i Danmark og sporene er med det grønne danmarkskort lagt ud til dette. Det bør anspore politikerne, at den målrettede regulering kan være med til at give hele samfundet en række goder og derfor skal tænke helheden – både til gavn for erhvervet og til gavn for naturen - ind i den målrettede regulering, siger Lisbet Ogstrup.

NATUR OG LANDBRUGSKOMMISSIONEN

Natur- og Landbrugskommissionen kom i 2013 med sine anbefalinger. Der kom 44 anbefalinger til, hvordan naturen får et markant løft samtidig med, at Danmark opretholder et stærkt og bæredygtigt landbrugserhverv.

Danmarks Naturfredningsforening har bakket op om rapportens anbefalinger.

Med den nye føde- og landbrugspakke er kun en del af kommissionens anbefalinger ført ud i livet, hvilket foreløbigt har voldsom slagside til natur og miljø.

Kommissionens formand, Jørn Jespersen advarede netop mod, kun at gennemføre dele af anbefalingerne af samme grund.

Læs også: Danmark har mindst beskyttet natur i Europa

EU klage afsendt

Danmarks Naturfredningsforening har klaget til EU-Kommissionen over regeringens landbrugspakke. EU ser også med skepsis på pakken og har sendt en såkaldt pilotskrivelse til Danmark.

Pakken er endnu ikke lukket i EU Kommissionen og DN fortsætter med at viderebringe informationer fra Danmark om landbrugspakkens konsekvenser for natur og miljø.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08