I 2012 meldte Danmark ud, at landet i 2020 ville have reduceret den sundhedsfarlige ammoniakudledning med 24 procent.

I dag har Danmark kun gjort målet endnu sværere at nå, fordi der i mellemtiden er indført en fødevare- og landbrugspakke. Pakken giver lov til øget forurening, og derved bliver det sværere at nå målet om nedsat luftforurening.

- Landbrugspakken er indført uden at skele til, hvilke forpligtelser også Danmark har på natur og miljøområdet. Og nu er vi i konflikt med stort set alle disse forpligtelser. På den måde kan landbrugspakken vise sig at blive en møllesten om halsen på landbruget fordi, de indsatser, der skal dæmme op for den ekstra forurening ikke var på plads, da pakken blev gennemført og stadigt ikke er på plads, siger Thyge Nygaard, seniorrådgiver og agronom i Danmarks Naturfredningsforening.

Ekspert: Landbrugspakken spænder ben

Han bakkes op af Ole-Kenneth Nielsen, der er specialkonsulent ved Aarhus Universitet:

- Hvis man ikke havde gennemført landbrugspakken, så var det nemmere at nå målet. Det er en væsentlig del af forklaringen bag, at man nu er kommet længere væk fra målet, siger han til netavisen Altinget Miljø.

Landbrugspakken øger ammoniakudledningen med 2.100 ton frem mod 2020, fordi landbruget kan bruge mere kunstgødning.

Regningen kommer

Danmark var ellers godt på vej til at nå målet om at reducere ammoniakudledningen og forventningen var, at Danmark uden sværdslag ville nå en reduktion på 22,5 procent i 2020.

Det er dog ikke kun landbrugspakken, der er årsag til den nye mere pessimistiske prognose, skriver Altinget.

Ifølge Ole-Kenneth Nielsen forventes der nu en større produktion af nogle husdyrtyper. Og så havde man i 2015 også større forventninger til, hvad ny teknologi i forhold til stalde og udbringning kommer til at bidrage med.

- Dybest set viser forløbet med landbrugspakken, at vi i Danmark har passeret bristepunktet for, hvor meget landbruget kan fylde og hvor mange dyr, vi kan have i staldene. Vi anbefaler, at man nu fra politisk side nu gør sit arbejde ordentligt og grundigt, så vi kan få skabt den balance, der skal være mellem natur, miljø og landbrug. Det vil gavne alle parter, siger Thyge Nygaard.

Danmarks Naturfredningsforening har overfor EU-Kommissionen gjort klart, at landbrugspakken bryder med habitat-, vandramme-, nitratdirektiverne. EU-Kommissionen er, ifølge pilotskrivelsen, enig med Danmark, og landbrugspakken er stadig ikke forhandlet på plads i EU-systemet.

alt
Thyge Nygaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 55

Gode takter stagneret

Danmark har gennem tre årtier brugt adskillige milliarder på at forbedre livet i fjorde, søer, vandløb og åer.

Samtidig har blandt andet landbruget nedbragt udledningerne med kvælstof betragteligt. De gode takter er dog stagneret de senere år, og der mangler at blive nedbragt kvælstof med 44.000 tons.

Med landbrugspakken har erhvervet fået tilladelse til at øge udledningen af kvælstof. Landbruget har afvist at ville benytte det retentionskort, der ellers skulle sikre den målrettede regulering af landbruget, og ingen andre systemer er på plads.

Den målrettede regulering skal ifølge landbrugspakken indføres fra 2018/19.