Danmarks Naturfredningsforenings lokalformand i Odder Kommune, Ib Salomon Hansen, havde retten på sin side, da han for to år siden påpegede, at naturen led nød. Det viser en ny dom fra Vestre Landsret.

Ib Salomon Hansen er frikendt efter at have kritiseret, at en udsætning af ænder og fodring af dem skadede vandmiljøet i et vandhul i Spåkær Skov.

Dommen glæder præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

- Jeg er naturligvis glad for at få rettens ord for, at vores indsats er af væsentlig samfundsmæssig interesse. Vi har tæt på 1500 aktive over hele landet, der passer på vores fælles natur. De er dygtige og vidende mennesker med et brændende engagement for naturen. Det kommer alle i samfundet til glæde og til gavn, lyder det fra præsidenten.

Ænder i et vandhul

Vestre Landsret skulle tage stilling til, hvorvidt den lokale godsejers ære var blevet krænket som følge af Ib Salomons anklager. Johan Koed Jørgensen, der driver Aakær Gods og ejer vandhullet, anklagede konkret den lokale DN-formand for injurier.

Ib Salomon omtalte sagsforløbet omkring vandhullet som "uldent" samt kritiserede via et læserbrev vandhullets miljøtilstand. Men der var ikke tale om injurier. Ib Salomon blev nemlig frifundet ved Byretten i Horsens, og det samme skete, da sagen kom for landsretten den 5. november på godsets foranledning.

Af dommen fremgår det, at en miljøorganisation som Danmarks Naturfredningsforenings kritik er "af væsentlig samfundsmæssig interesse", og at "der skal foreligge tungtvejende grunde til at foretage indgreb i ytringsfriheden".

"Et uldent forløb"

Ifølge Danmarks Naturfredningsforenings egen ekspert var der tale om såkaldte skydeænder, der var sat ud i vandhullet og fodret op. Det anerkendte retten, ligesom det blev anerkendt, at Ib Salomons formulering om ”et uldent forløb” var møntet på Odder Kommunes sagsbehandling.

- Som jeg ser det, har Aakær Gods formål med retssagen været at afskrække Danmarks Naturfredningsforening fra kritik. Jeg er derfor rigtig glad for, at Landsretten anerkender, at Danmarks Naturfredningsforening fungerer som offentlighedens vagthund og derfor har vidtgående ret til ytringsfrihed, siger formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Odder Kommune Ib Salomon Hansen og tilføjer:

- Vi fortsætter selvfølgelig med at holde øje med naturen på Aakær Gods, akkurat som vi holder øje med naturen i den øvrige del af kommunen.

Vil du passe på naturen i din kommune?

Danmarks Naturfredningsforening har aktive i hver eneste kommune landet over. Som medlem bliver du tilknyttet afdelingen i din kommune.

Danmarks Naturfredningsforening er en af Danmarks ældste og største foreninger og har siden 1911 arbejdet for en rig natur i et sundt og rent miljø.

Bliv medlem i dag og hjælp os med at passe på natur og miljø i din kommune

Naturens ildsjæle i kommunerne

  • Danmarks Naturfredningsforening har afdelinger i 95 kommuner.
  • I alt 1.500 frivillige er på landsplan engageret i at beskytte naturen.
  • Afdelingerne taler naturens sag, når det kommer til planer for nye byggerier og veje i naturen, forurenende landbrugsdrift, affaldssortering og affald i naturen, adgang til naturen, bæredygtig transport, energi og klima.
  • Afdelingerne arbejder også med konkrete projekter, såsom pleje af naturområder, genopretning af gamle stier i landskabet og opsætning af fuglekasser.

Læs mere her og find din lokale afdeling her

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08