Nogle steder i landet er halvdelen af markveje og stier forsvundet indenfor de sidste 50 år. De steder, hvor der er flest markveje, er 15 procent blevet nedlagt. Det skriver dr.dk.

Landbrugets udvikling er årsagen til, at markveje og stier forsvinder. Mindre marker bliver slået sammen til større marker, og derfor bliver stierne i mellem markerne nedlagt. Det viser en rapport af seniorforsker og geograf Ole Hjort Caspersen fra Københavns Universitet.

Chefkonsulent i Friluftsrådet, Anker Madsen, forklarer, at det er et problem, at så mange markveje og stier er forsvundet.

- Det er et stort problem. For det åbne land med marker skal kunne meget andet end at producere fødevarer. Det skal også være et sted med natur, hvor der kan foregå rekreative aktiviteter, siger han til dr.dk.

Reglerne er ikke gode nok

Man indførte i 2004 en regel om, at landmænd skal oplyse kommunen om, at de ønsker at nedlægge en markvej. Men det er ikke tilstrækkeligt, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Problemet er, at det er en anmelderordning. Hvis kommunen mener, det er i orden at nedlægge markvejen, så har vi ingen mulighed for at blive hørt eller kunne klage over afgørelsen, siger naturpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Annette Eigaard.