For at begrænse MRSA i de danske svinestalde har den nytiltrådte Miljø- og fødevareminister presset på for, at det nuværende forbrug af medicin til danske svin skal sænkes med 15 procent. Det skal det for at nå målsætningen i den handleplan for MRSA, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2015. Det skriver Politiken.

Hos Danmarks Naturfredningsforening glæder man sig over ministerens indstilling til landbruget, da nedbringelsen af antibiotikaforbruget i svinestaldene er et skridt på vejen mod en mere bæredygtig produktion.

- Det er meget positivt, at ministeren lægger pres på for at nå målet. For os handler det i sidste ende om, at dansk landbrug indretter sig mere på dyrenes og naturens præmisser, således at vi kan undgå hjælpestoffer i produktionen, såsom penicillin og pesticider, til glæde for os alle sammen, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

MRSA som symptom

I 2014-15 kørte Danmarks Naturfredningsforening en kampagne til fordel for en mere naturlig svineproduktion.

- MRSA er et symptom på det konventionelle landbrugs produktionsform, hvor smågrisene tages fra soen, når de er fire uger gamle og behandles med antibiotika for at forebygge de sygdomme, der ellers ville følge naturligt i hælene på den tidlige fravænning. En måde at begrænse antibiotikaforbruget på er derfor også ved at lade smågrisene blive hos soen i længere tid, ligesom det er praksis i den økologiske produktion af svin, siger Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Et landbrug i balance med naturen

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et landbrug, der giver plads til sammenhængende naturområder, skaber gode levebetingelser for dyr og planter, producerer kvalitetsfødevarer uden at forurene vores vandmiljø og behandler husdyrene værdigt.