Danmark har i dag ingen politik, der regulerer forbruget og håndteringen af plastik, eller effekterne af den voksende mængde plastikaffald, der havner i naturen.

Derfor har de tre organisationer Plastic Change, Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening den 20. december sendt et forslag til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og fødevareministeren Esben Lunde Larsen om en plastikpolitik.

Miljøstyrelsen fastslog i en rapport sidste år, at forureningen med mikroplastik har elementer af en "tidsindstillet bombe". Derudover fastslår FN, at der er nok viden omkring plastiks skadelige effekter på miljøet til at benytte forsigtighedsprincippet.

Derfor opfordrer de tre organisationer politikerne til at tage aktion.

- Hvis den bombe skal afmonteres er det på høje tid, at vi får en samlet plastpolitik og en handlingsplan, der fastlægger, hvordan Danmark vil håndtere plastikproblematikken de næste 5-10 år. Vi har derfor lavet et udspil, som en håndsrækning til politikerne i forhold til at beskytte miljøet mod plastikforurening. Når politikerne endnu ikke har handlet på den markante udfordring plastik udgør i miljøet, vil vi gerne rådgive dem ud fra en faglig baggrund. Danmark har tilsluttet sig FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling, så vi har en forpligtelse til at arbejde for at beskytte økosystemer og bevare et bæredygtigt havmiljø. Det kræver, at vi får styr på forbruget og håndteringen af plastik, siger de tre organisationer i en fælles udtalelse.

Organisationerne foreslår blandt andet, at flest mulige af de ikke genanvendelige plastiktyper skal udfases, da disse produkter ikke er bæredygtige.

De foreslår også, at mikroplastik skal udfases eller erstattes i plejeprodukter, da der allerede findes
gode alternativer, og så foreslår de, at der skal pant på de mest brugte plastikprodukter og at der skal indtænkes miljø- og genbrugsvenligt design, når plastikprodukter udvikles.

Sidst men ikke mindst opfordres de danske politikere til, også på europæisk plan, at få indført en række regler og standarder for brug af plastik.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver