EFTERAFGRØDER. Lægges der ikke frivilligt efterafgrøder ud sker det for eftertiden ved tvang og uden kompensation. Efterafgrøder skal beskytte naturen.

Ændringerne indebærer blandt andet et opgør med de frivillige aftaler i landbruget og skærpede krav til, hvor og hvordan en øget forurening kan finde sted. Regeringen har svigtet både landbrug såvel som miljøet.

Der skal loft på udledningen af fosfor, der skal flere og mere målrettede efterafgrøder til og indsatserne går fra at være frivillige til nu at være frivillighed under tvang. Danmarks Naturfredningsforening takker EU Kommissionen for at gribe ind:

- EU Kommissionen har klart sagt stop. Vi er glade for, at kommissionen har lyttet til vores bekymringer og bedt den danske stat rette ind. Danmark er et af verdens hårdest dyrkede lande og give los for endnu mere forurening er ikke acceptabelt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har løbende gjort kommissionen opmærksom på de omfattende problemer, der var i den pakke, regeringen gennemførte med resten af blå blok i starten af året.

Mere forurening - mindre miljø

Foreningen støtter den målrettede regulering, landbrugspakken lægger op til og som skal være gennemført i 2019. Knasterne har været, at natur og miljøbeskyttelsen har været for svag i landbrugspakken, der blot ville øge forureningen af fosfor og kvælstof uden, at tage hensyn til grundvand, drikkevandsindvinding, fjorde og den omgivende natur.

Foreningen har desuden stillet sig stærkt kritisk overfor, at miljøbeskyttelsen skulle ske ad frivillighedens vej.

- Også her har kommissionen givet os ret og nu ændres den del af landbrugspakken til frivillighed under tvang. Det er et paradigmeskifte og opgør med den frivillighed, der hidtil har været herskende i natur- og miljøbeskyttelsen. Det kan vi som miljøorganisation kun være tilfredse med, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. Landbruget får muligheden for mod kompensation selv at byde ind på efterafgrøder, men nås målet ikke lovgives erhvervet til – uden kompensation – at udlægge de resterende arealer.

Mere miljø - mindre forurening

Desuden forlanger EU Kommissionen, at arealet med efterafgrøder øges, ligesom efterafgrøderne nu skal målrettes for at beskytte grundvand og kystfarvande.

- Regeringen har groft svigtet både miljøet såvel som landbruget ved at sidde alle advarsler overhørigt, mens samfundet i vid udstrækning sidder med regningen. Så selvom vi er tilfredse med ændringerne af landbrugspakken, så vil vi gerne opfordre til, at vi fremover samarbejder faktabaseret om natur og miljøbeskyttelsen i Danmark for at undgå en lignende ulykkelig situation som den, regeringen nu har sat et helt erhverv i. Det er en betydelig omlægning, der skal foregå og man skal ikke igen bare skal gribe til kortsigtede og midlertidige løsninger. Vi opfordrer til at tage varige løsninger i brug, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmark har stadig flere udeståender med EU. Den målrettede regulering, der skal indføres fra 2019, er ikke endeligt på plads. Danmark har endnu ikke fået godkendt sit nitrathandlingsprogram og Danmark har endnu ikke har fået grønt lys for at opretholde sin store produktion af kvæg.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08