I Danmark er vi så heldige at være omgivet af masser af hav. Vi elsker at bade, sejle og fiske, men desværre har vi i årevis ikke været særligt gode til at passe på livet i havet.

I mange områder bliver der færre og færre fisk og andre havdyr, da havmiljøet bliver ødelagt af blandt andet fiskeri med bundtrawl og andre bundslæbende redskaber samt kvælstofudledning fra landbruget, som resulterer i iltsvind.

I et opsigtsvækkende interview i Politiken erkender miljøminister Magnus Heunicke nu, at de danske politikere i årevis har svigtet beskyttelsen af havet.

- Vi har massive problemer med primært vores kystmiljø og dets vandmiljø. Massive problemer. For mig at se som miljøminister må det være min hovedopgave at rette op på det, siger han til mediet.

Stop bundtrawl i beskyttet hav

Bundtrawl skader naturen i havet og hæmmer havets evne til at lagre CO2. Alligevel er det tilladt i områder, der burde være beskyttet.

Vi kæmper for at forbyde fiskeri med bundslæbende redskaber i beskyttet hav. Er du enig? Så hjælp os med din underskrift.

DN: Her skal regeringen begynde genopretningen af havet

Den klare udmelding fra miljøministeren glæder Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er første gang, jeg har oplevet en minister give så præcis en analyse af, hvorfor havet er i en nødsituation: at det i høj grad er landbruget og fiskeriet, der skal omstille sig, at frivillige virkemidler ikke virker, at bundtrawl er uholdbart, at det skal være forbudt at udlede miljøfremmede stoffer og at råstofindvinding skal indskrænkes, siger Maria Reumert Gjerding.

Men desværre er der nok at tage fat på efter alt for mange år med mangelfuld beskyttelse af havet.

I dag lever Danmark ikke op til én eneste af sine internationale forpligtelser angående havet, hverken EU’s havstrategidirektiv, habitatdirektiv, fuglebeskyttelsesdirektiv eller vandrammedirektiv. Og ingen af havområderne eller Natura 2000-naturtyperne er i en god tilstand.

Så hvor skal Magnus Heunicke og de andre politikere begynde? Her er tre af de største ønsker fra Danmarks Naturfredningsforening:

  • Mindst 30 procent af vores hav skal udlægges til reelt beskyttet hav
  • Forbud mod fiskeri med bundtrawl og andre bundslæbende redskaber i beskyttet hav
  • Markant reduktion af kvælstofudledning fra landbruget, så vi sikkert kan leve op til vandrammedirektivets målsætning om god økologisk tilstand

Læs mere: Derfor bør bundtrawl forbydes i beskyttet hav

Regeringen har indtil videre svigtet havet

Selv om Maria Reumert Gjerding er begejstret for miljøministerens nye udmelding, er hun også skeptisk overfor, hvor meget reel handling, der vil følge ordene.

Magnus Heunicke har været miljøminister i otte måneder, og i den periode har regeringen gjort flere ting, der bestemt ikke gavner naturen i havet ifølge Maria Reumert Gjerding:

  • På dag 1 aflyste de et vedtaget trawlforbud i Bælthavet.
  • Lige efter Heunicke tiltrådte, stod det klart, at kvælstofindsatsen var gået fuldstændig i stå. Der er her tale om en af de største presfaktorer mod havet. Intet er indtil videre sket.
  • De vandmiljøplaner, Heunicke selv har sendt til EU, er utroværdige. De får os ikke i mål, og er i al for høj grad baseret på frivillige virkemidler, der ikke har den nødvendige effekt.
  • Den danske regering stemte ikke for EUs forslag til tærskelværdier for ødelagt havbund (der siger at kun 25% af havbunden må være i dårlig tilstand).
  • Den danske regering fik sammen med andre lande udvandet EUs forslag til en naturgenopretningslov, der også gælder for havet.
  • I de 20% af havarealet, regeringen i havplanen kalder “beskyttet hav”, vil det fortsat være tilladt at fiske med bundtrawl og andre bundslæbende redskaber. Derfor kan det ikke kaldes beskyttet hav.
  • Regeringen har netop sendt en utilstrækkelig havplan i høring på trods af, at der var pres fra både højre og venstre side af folketingssalen for at gøre den mere ambitiøs og få en plan, der holder sig inden for økosystemernes bæreevne.

Derfor er hun meget spændt på at se, hvilke politiske handlinger der nu vil komme efter ministerens nye udmelding.

- En regering skal dømmes på sine handlinger, ikke på sine ord, og jeg håber, at de nye fantastiske toner fra miljøministeren er et tegn på en ægte u-vending fra regeringen. Jeg kan i hvert fald garantere, at jeg vil gøre alt der står i min magt for at bistå med at realisere Magnus Heunicke ambition om at blive Havets Minister og sikre en genopretning af vores nødlidende havnatur. Det er på høje tid, siger Maria Reumert Gjerding.

Er du enig i, at vi bør beskytte livet i havet ved at forbyde fiskeri med bundtrawl og andre bundslæbende redskaber i beskyttet hav? Så hjælp os med at kræve handling fra politikerne med din underskrift.