Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild Plantage.

På baggrund af en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, udsendte Miljø- og Fødevareministeriet i sidste uge en pressemeddelelse, hvor minister Esben Lunde Larsen fremhæver, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage ikke generer hverken fugle, flagermus eller naturen.

Det er stik imod ordlyden i pressemeddelelsen fra DCE, hvori det lød: "Det er en dårlig ide at placere vindmøller nær skov- og vådområder, hvor flagermus holder til."

Ministeren siger omvendt i sin pressemeddelelse: ”Den nye undersøgelse sætter en tyk streg under, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage ikke generer hverken fugle, flagermus eller naturen i området negativt”.

Vi tror på forskerne

Danmarks Naturfredningsforening støtter sig til forskernes konklusion:

- Det er forkasteligt, at miljøministeren forsøger at bilde os ind, at der ikke sker skade på naturen, når forskernes resultater viser noget helt andet. Det er en fordrejning, der rækker langt ud over almindeligt politisk spin, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Vindmøller skal ikke stå i skoven

DN var imod at rydde natur i Østerild for at gøre plads til et testcenter for kæmpevindmøller og har efterfølgende også gentagne gange advaret mod regeringens planer om at gøre det muligt at sætte vindmøller op i skovene.

- Vindmøller hører hjemme på havet, landbrugsjorder eller i industriområder, men ikke i naturen og eller i vores skove. Vi har så lidt natur i Danmark, at vi har brug for at genoprette den der, hvor vi kan, frem for at plastre den til med tekniske anlæg, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der ser miljøministerens omskrivning af forskernes resultat som et forsøg på at bane vejen for vindmøller i skovområder i øvrigt.

Borgerne snydes

- Det er en trend i tiden om, at man kan udlægge forskernes resultater, som det passer bedst politisk. Det er at snyde borgerne, fordi rigtigt meget naturpolitik er skatteyderbetalt og vi har derfor krav på den mest omkostningseffektive indsats. Det får vi ikke i dag. Men nok så væsentligt, så har vi krav på at vores politikere beskytter og udvikler vores fælles værdier og ikke sælger ud af dem på falsk grundlag. Sådan er det heller ikke i dag, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Udover regeringens ønske om at opsætte vindmøller i skovene, er det også planen at udvide testcentret i Østerild med to ekstra møller. Det kræver en ny VVM-undersøgelse af møllernes indvirkning på miljøet.

Blandt flagermusarterne i området er den sjældne damflagermus, som er en af Danmarks såkaldte ansvarsarter, hvilket vil sige, at vi har en særlig international forpligtelse til at beskytte den.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08