Danmarks Naturfredningsforening har sammen med en række øvrige NGO’er, 14 danske og svenske kommuner og Länsstyrelsen Skåne i en fælles erklæring bedt til den svenske og den danske regering beskytte den unikke natur i Øresund.

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) afviser.

Sundt sund

Målet er at få beskyttet den unikke havnatur i sundet bedre end i dag, og få stoppet den ødelæggende sandsugning.

Erklæringen opfordrer regeringerne fra de to lande omkring sundet til at gå sammen og sikre en langsigtet beskyttelse af Øresund.

Der er massiv opbakning. De danske og svenske kommuner på begge sider af sundet og organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Naturskyddsföreningen, Den Blå Planet og Danmarks Sportsfiskerforbund repræsenterer millioner af mennesker på begge sider af sundet.

Det bør få enhver politiker til at lytte, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Råstoffer over natur

- Vi havde da håbet og troet på, at ministeren ville lytte, når brugerne af Øresund kom med et ønske. Det er derfor skuffende, at den danske minister er så afvisende overfor at sikre den fantastiske natur i Øresund og som er til glæde for de millioner, der bor omkring sundet. Men vi giver ikke op, siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har gennem en funktionsleder i Miljøstyrelsen afvist ønsket om bl.a. at få sat en stopper for sandsugningen. Der er brug for råstoffer, lyder det.

Langtidssikring af Øresund

Kommunerne og NGO’erne understreger i erklæringen, at formålet ikke er generelt at lægge begrænsninger på erhvervs- eller fritidsaktiviteter på vandet, men at det skal foregå bæredygtigt.

Af erklæringen fremgår det, at:

Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af både erhvervs- og fritidsbrugere, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde.

En fremtidig og mere effektiv beskyttelse af Øresund skal således sikre at både nuværende og kommende generationer får størst mulig glæde af den rene og varierede natur vi har i et meget tætbefolket og kraftigt benyttet område. Denne kombination udgør samtidigt et kæmpepotentiale for formidling af viden om havmiljøet og et stort potentiale for turisme.

Hele erklæringen er blevet præsenteret for miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen og kan læses her: Fælles erklæring om beskyttelse af Øresund.

Hvordan skal Øresund i praksis beskyttes

Trawlforbuddet fra 1932 skal opretholdes med det udvidede og specifikke formål at beskytte truede og sårbare habitater i Øresund.

Trawlforbuddet skal gælde hele året og i hele området fra Kullen-Gilleleje til Stevns-Falsterbo.

Området skal desuden overvåges og der skal være en effektiv fiskerikontrol.

Andet fiskeri Øresund skal have et bæredygtigt lokalt fiskeri.

Der er i dag både et lokalt erhvervsmæssigt kystfiskeri og et betydeligt rekreativt fiskeri både fra kysten og fra småbåde. Sådant fiskeri kan stadig finde sted, skånsomt og bæredygtigt.

Sandsugning skal stoppes i Øresund, i første omgang nord for broen.

Det er ikke formålet at lægge begrænsninger på erhvervs- og fritidsaktiviteter i sundet, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en bæredygtig måde.

En sund, rig og frodig natur kommer alle brugerne til gavn og glæde. Havne, moler o.l.

Det er ikke hensigten at begrænse kommunerne i forhold til fx udvidelser af havne og moler, samt kystsikring og klimasikring af havne og kyster.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver