Da dykker Martin Petersen gik i vandet i Paradisbugten i Kolding fjord med sit livekamera, så var planen at vise smukt bølgende ålegræs-enge med masser af bunddyr og fisk.

I stedet viste fjernsynsskærmen med liveoptagelserne en livløs havbund med et dybt lag af blødt dynd. Kun en enkelt tangnål og en strandkrabbe forsøgte at finde skjul i det grå månelandskab.

Det sørgelige syn mødte bl.a. indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), klimaminister Dan Jørgensen (S) og tidligere miljø- og fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), der fra skonnerten Frem kunne følge tørskoet med i dykkerens kameraføring og det manglende liv på havbunden.

Sammen med de to andre folketingskandidater Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten og Birgitte Klippert fra Det Konservative Folkeparti var de i valgkampen inviteret med til en sejlende valgdebat om Bælthavet, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening.

På skonnerten Frem var folketingskandidaterne Dan Jørgensen (S), Eva Kjer Hansen (V), Christian Rabjerg Madsen (S), Birgitte Klippert (K) og Rasmus Vestergaard Madsen (Ø) i debat om de store problemer med havmiljø og manglende fisk i Bælthavet.

En trawlfri havbund vil hjælpe havnaturen

Blandt de debatterende til søs på skonnerten var der da også enighed om, at der ér store problemer med havmiljøet i Bælthavet og bl.a. Kolding fjord.

År efter år rammes Bælthavet og de sønderjyske fjorde af omfattende og dræbende iltsvind. Samtidig er både erhvervs- og lystfiskeriet hårdt presset af manglen på fisk.

Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten var derfor glad for, at hans parti sammen med bl.a. regeringen har indført et trawlfrit område i Bælthavet for at passe bedre på havbunden og fiskenes levesteder her.

- Vi er ikke nået så langt, som vi håbede på med det trawlfri område. Vi vil gerne have trawlforbuddet til at omfatte torskenes gydeområder syd for Als og Ærø og syd for Langeland - og Flensborg fjord, så havnaturen her bliver fri for muslingeskrab, sagde Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten.

Han frygtede samtidig, at et borgerligt flertal efter valget vil forsøge at tilbagerulle trawlforbuddet i Bælthavet og aflyse de marine naturnationalparker i Lillebælt og Øresund. Det samme gjorde den socialdemokratiske klimaminister Dan Jørgensen

- Lillebælt er et af de vigtigste naturområder i Danmark, men det står skidt til med havmiljøet. Biodiversiteten skal forbedres. Det betyder strammere krav til landbrugets udledninger og trawlforbud i mange farvande, lød det fra Dan Jørgensen.

Ombord på skonnerten Frem kunne bl.a. ministre og borgmestre følge med i liveoptagelser fra dykker, der kunne vise en død og mudret havbund, der hvor der burde være liv og ålegræs.

Enighed om behov for mere viden om havet

Venstres spidskandidat i Sønderjylland Eva Kjer Hansen har tidligere været både miljøminister, landbrugs- og fiskeriminister. Hun efterlyste mere viden om, hvad der virker til at genoprette havmiljøet. Før man sætter ind med bl.a. trawlfrie havområder:

- Den store udfordring er, at vi mangler viden om, hvad vi skal gøre. Hvad virker, lød det fra Eva Kjer Hansen, der fik tilkendegivelser fra de andre partier om, at de efter valget skulle gå sammen om at afsætte midler til at få netop mere viden om tilstanden i havet - og de tiltag, der er behov for her.

Samtidig fremhævede Eva Kjer Hansen, at det er mindst lige så vigtigt, at der bliver gjort noget i vores nabolande som i Danmark:

- Kravene bliver skærpet, men hvordan lever landende rundt om Østersøen op til de skærpede krav, lød det spørgende fra den tidligere venstre-minister.

Fra den socialdemokratiske spidskandidat i Sønderjylland Christian Rabjerg Madsen lød det bl.a. at

- Vi har et særligt ansvar, os der er valgt her i Sønderjylland for at passe godt på dem, vi repræsenterer. Det betyder også at vi skal passe godt på vores bælt og Kolding Fjord. Vi kender problemerne, og hvad de skyldes. For mange næringsstoffer fører til iltsvind. Overfiskeri er et problem og ikke skånsomme fiskemetoder er et problem, lød det fra Christian Rabjerg Madsen.

Sammen om kampen for havet ved sejlende valgdebat på Kolding fjord. Ombord på skonnerten Frem var også Koldings viceborgmester Birgitte Munk Grunnet, Haderslevs borgmester Mads Skau, Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, formand for Naturpark Lillebælt John Erik Nyborg og en række lokale hav-aktører og -interesserede fra bl.a. DN’s lokalafdelinger i Sønderjylland og på Fyn

Birgitte Klippert, kandidat for Det konservative Folkeparti fremhævede, at havet omkring Sønderjylland også er lig med turisme, og at der er et stort potentiale i Lillebæltsområdet i forhold til bl.a. tyske turister. Samtidig efterspurgte den konservative kandidat, at 10 pct. af det danske hav får status som strengt beskyttet og urørt hav:

- Vi har altid gerne villet passe på vores have. Men et trods flertal i Folketinget siden foråret, har Regeringen ikke formået at lukke forhandlingerne om at gøre 10 pct. af vores havområder til urørt hav, lød det fra Birgitte Klippert.