Folkemødet står for døren, og Danmarks Naturfredningsforening er endnu en gang tilstede.

Vi har både arrangeret spændende debatter selv, men deltager også i samtaler med mange andre.

Der skal blandt andet tales om vedvarende energi og biodiversitet, en ny ungdomsbevægelse, fremtidens emballage og meget, meget mere.

Dyk ned i programmet herunder.Arrangementer der er arrangeret af DN


Torsdag d. 15 juni

Kl. 14.30 - 15.30

Samtale: Hvordan forenes udbygning af havvind med havbeskyttelse?

Danmarks Naturfredningsforening og Green Power Denmark inviterer til samtale om sameksistens, biodiversitet og den historiske udbygning af vedvarende energi i de danske farvande.

Sted: Skonnerten Freya (H13)

Deltagere:

 • Kristian Jensen - Administrerende direktør i Green Power Denmark
 • Magnus Heunicke - Miljøminister
 • Maria Reumert Gjerding - Præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Fredag d. 16 juni

Kl. 11.30 - 12.15

Debat: ’Biodiversitet som forretningsmodel’

Tabet af natur vil på globalt plan medføre stigende råvarepriser, vandmangel og et behov for at skifte til nye produktionsmetoder. Selvom danske virksomheder på tværs af brancher sætter et stort naturmæssigt fodaftryk både herhjemme og i udlandet, er der store muligheder for at selvsamme virksomheder kan bidrage til at vende udviklingen. PensionDanmark og Danmarks Naturfredningsforening inviterer til en debat om investorers- og NGO’ers ansvar for en bæredygtig udvikling af naturen.

Sted: NatureBase Scenen, Skibet Esther Jensen, Ydermolen Allinge Havn

Deltagere:

 • Maria Reumert Gjerding - Præsident i Danmarks Naturfredningsforening
 • Torben Möger Pedersen - administrerende direktør i PensionDanmark
 • Charlotte Jepsen - ledende partner i CIP Fonden

Kl. 14.00 - 14.45

Debat: Kampen om arealerne! Hvordan kan vi være her alle sammen?

Vores drikkevand er udfordret. Men samtidig er der kamp om pladsen, når vi skal tilgodese behov for både natur, landbrug, byggeri og infrastruktur. Hvordan sikrer vi plads til de mange hensyn, når vi samtidig skal værne om det grundvand, der bliver brugt til drikkevand? DANVA, Danske Vandværker og Danmarks Naturfredningsforening inviterer til debat.

Sted: Drikkevandsteltet (A14)

Deltagere:

 • Lars Midtiby - Direktør i Danmarks Naturfredningsforening
 • Thor Gunnar Kofoed - Viceformand i Landbrug & Fødevarer
 • Laila Kildesgaard - Direktør og rådgiver hos Steder skaber folk
 • Susan Münster - Direktør ved Danske Vandværker
 • Carl Emil Larsen - Direktør ved DANVA
 • Bruno Jerup - Formand for udvalget for grøn omstilling og miljø i Region Sjælland
 • Jarl Krausing - Vicedirektør i Concito

Kl. 16.30 - 18.30

Grøn fredagsbar

Kom og vær med i en uformel fredagsbar, når Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening og Forbrugerrådet TÆNK inviterer inden for til god stemning.
Sted: Dyrenes Beskyttelses Telt (Telt F15)

Deltagere:

 • Britta Riis - Direktør i Dyrenes Beskyttelse
 • Anja Phillip - Formand i Forbrugerrådet Tænk
 • Maria Reumert Gjerding - Præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Lørdag d. 17 juni

Kl. 11.00 - 12.00

Debat: Skal naturen have lov?

Hvad skal en ny naturlov rumme for at løse naturens problemer? Hvordan sikrer vi, at loven indeholder konkrete mål og principper, som tilgodeser biodiversiteten og samtidig rummer behovet for produktion og udvikling? Hvad fortæller erfaringerne fra tidligere, og hvordan kan vi bruge dem fremadrettet? Debatten moderes af journalist og tidligere TV2-vært Tina Splidsboel.

Sted: Grøn Scene (D10)

Deltagere:

 • Anders Frandsen - Direktør i Dansk Skovforening
 • Torsten Gejl - Medlem af Folketinget for Alternativet
 • Lars Midtiby - Direktør i Danmarks Naturfredningsforening
 • Camilla Gergersen - Forperson i DM
 • Ole Birk Olesen - Medlem af Folketinget for Liberal Alliance
 • Karen Post Bache - Naturchef i Landbrug og Fødevarer


Kl. 15.10 - 16.00

Hvordan får vi en bevægelse for biodiversitet til at gro?

Selvom det efterhånden er anerkendt, at biodiversitetskrisen er mindst lige så alvorlig som klimakrisen, har den endnu ikke mødt samme grad af folkelig mobilisering. Men en ny ungebevægelse spirer frem. Kom til en debat med unge om, hvordan vi får den til at gro. Danmarks Naturfredningsforening, Den Grønne Ungdomsbevægelse, De unge biodiversitetsambassadører og Tuborgfondet inviterer til ung debat om biodiversitet. Debatten modereres af podcastvært og biolog Alexander Holm.

Sted: Carlsbergfamilien (N12)

Deltagere:

 • Alexander Holm - Biolog og podcastvært på Den Dyriske Time
 • Adam Holst Hoffbeck - Medlem af Ungeklimarådet
 • Karen Schönwandt - Studentermedhjælper i Tuborgfondet
 • Sarah Hellebek - Bestyrelsesmedlem i Andelsgaarde
 • Bianca Brahmer Svendsen - Aktivist i De unge biodiversitetsambassadøre
 • Sebastian Haug Krab - Bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening
 • Astrid Therese Blom-Hansen - Medlem af Den Grønne Ungdomsbevægelse


Arrangementer hvor DN deltager


Torsdag d. 15 juni

Debat: Kan øget turisme gå hånd i hånd med klima og miljø?

Kl. 13.00 - 14.00

Turismen er i kraftig vækst både globalt og lokalt. Turismen skaber omsætning, arbejdspladser og økonomiske muligheder – selv i områder af Danmark, som i nogle sammenhænge kaldes udkantsområder. Turismen har dog også nogle udfordringer. Den øger miljøbelastningen, bl.a. i form af forøget CO2-udledning fra biler, fly, krydstogtsskibe mv. Væksten i turismen øger også presset på i forvejen meget populære turistdestinationer. Presset slider på kultur- og naturarv samt infrastruktur. Derudover oplever lokale beboere, at turismen ikke alene er en velkommen indtægtskilde, men også kan være generende. Kom forbi Danmarks Statistiks debat og få nogle bud på fremtidens turisme.

Deltager fra DN:

 • Sebastian Jonshøj, Vicepræsident

Sted: Faktaboksen

Debat: Trash Talk

Kl. 13.00 - 14.00

Folkemødet hylder den demokratiske samtale, hvor alle lytter til hinanden og taler pænt. Men nogen gange er der brug for en trash talk. Især når danskerne hvert år smider tonsvis af skrald i naturen, i havene og direkte ud af vinduet på deres bil. Derfor inviterer elbilsproducenten NIO; politikere, aktivister og virksomheder til at trash talke om noget, de virkelig brænder for. De må sige lige præcis, hvad de vil, hvordan de vil. Trash talk ender i en konstruktiv debat om, hvordan vi bedst genbruger skrald og bedst genanvender vores resurser. Debattens moderator er Michael Jeppesen.

Deltager fra DN:

 • Lars Midtiby, Direktør

Sted: Geelmuyden Kiese (F33)

Paneldebat: Vindmøllestrøm fra Nordsøen kan gøre dansk landbrug grønnere

Kl. 13-14

Den næste time skal vi dykke ned i Power to X. Nærmere bestemt skal vi kigge på ammoniak og grøn gødning til bl.a. dansk landbrug. Lad mig slå fast: Det er ikke en sektorspecifik debat – det er en debat om, hvor og hvordan den grønne energi skal bruges til at indfri de danske ambitioner. Hvilke potentialer har Power to X i den samlede grønne omstilling? Hvordan vi bruger den grønne strøm bedst? Hvem skal betale – og kan man betale for den grønne gødning? Og hvad med miljøperspektivet?

Deltager fra DN:

 • Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver

Sted: F34 - Dansk Industris baghave

Debat: Dit tøj sviner. Men det gør fremtidens materialer ikke

Kl. 13.10-14.15

Modeindustrien står for hele ti procent af verdens årlige CO2-udledning. Og bare her i Danmark destruerer tøjbutikker og producenter hvert år 677 ton tekstiler, som aldrig kommer ud og leve. Men hvad er løsningen? Skal vi blive bedre til at reparere og lappe på de gamle bluser? Skal modeindustrien skrue ned for produktionen? Eller skal vi skrue op for brugen af nye former for nedbrydelige tekstiler lavet på fx kompost og svampe? Vi tager diskussionen, mens vi bringer nye og gamle tekstiler i spil.

Deltager fra DN:

Mette Ranfelt, Miljøpolitisk rådgiver

Sted: G9 - BIOscenen

Debat: Spillepladen for de kommende landbrugsforhandlingerne

Kl. 14.00 - 15.00

Landbrugssektoren har de seneste år været omdrejningspunkt for meget af klimadebatten. I det ene hjørne arbejder klimaaktivister for en klimafgift direkte på sektoren, alt imens at landbruget i det andet hjørne ser sig selv som en grøn stemme internationalt, der kommer med fremtidens innovative, grønne løsninger. De
politiske holdninger til både klima og landbrug er efterhånden mange. I KR Foundations debat skal vi høre, hvordan spillepladen for dansk landbrug ser ud, og hvilke kort hver spiller har på hånden, når de skal nå beslutningstagere og den generelle befolkning.

Deltager fra DN:

 • Lars Midtiby, Direktør

Sted: Handlingsskibet (H4)

Debat: Mere skov i Danmark – men hvor, hvorfor og hvordan?

Kl. 17.00 - 18.00

Regeringen har et mål om at rejse 250.000 hektar ny skov i Danmark. Det er der mange gode grønne grunde til, men hvor skal skovene ligge og hvordan de skal de udformes, så de både bliver en gevinst for træproduktionen, klimaet, biodiversiteten, miljøet og befolkningen? Bliv klogere til Friluftsraadet og Klimaskovfondens debat.

Deltager fra DN:

 • Sebastian Jonshøj, Vicepræsident

Sted: Grøn Scene (D10)

Samtale: Visioner for en omsorgsfuld verden

Kl. 17.30 - 18.45

Manifest for en retfærdig og omsorgsfuld biodiversitet. Vi starter med at introducere til vores manifest for retfærdig naturbevarelse i Danmark, hvorfor det giver mening at være utopisk og så vil vi også gerne læse nogle af vores visioner op.

Deltager fra DN:

 • Maria Reumert Gjering, Præsident

Sted: Klimaskibet (H12)

Debat: Grøn mode - et luftkastel eller gigantisk potentiale?

Kl. 17.30-18.15

Hvad er det for produkter og services vi skal leve af i fremtiden? Hvordan stopper vi overproduktion og skaber bedre rammebetingelser for vores virksomheders omstilling til den cirkulære økonomi? Og hvordan klæder vi befolkningen på, så de får mere viden om kvalitet og langtidsbrug?

Deltager fra DN:

 • Mette Ranfelt, Miljøpolitisk rådgiver

Sted: Verdensmålenes telt

Fredag d. 16 juni

Debat: Fremtidens emballage – kan det både blive grønt og nemt

Kl. 10.00 - 11.00

Take-away markedet er i vækst. Men emballagen skal omstilles. Nye politiske krav er på vej. Branchen forsker og tester på livet løs - men hvad er den gode løsning, der reelt er grøn, nem og brugervenlig? Hvad er den politiske vision? Og hvordan sikrer politikerne de bedste rammer? Kom med når McDonald’s, Espresso House, Bones, Danmarks Naturfredningsforening og Miljøministeren stiller skarpt på, hvordan man klogest skaber en grøn omstilling af emballage her i HORESTAs debat.

Deltager fra DN:

 • Lars Midtiby, Direktør

Sted: Turismeministeriets (E14) ved Kampeløkke Havn.

Debat: Fremtidens arealanvendelse

Kl. 11.00 - 11.30

Arealanvendelsen står centralt i den grønne omstilling. Land er en knap ressource, som der er stigende efterspørgsel efter. Vi skal bruge land til etablering af landbaserede vindmøller og solceller, infrastruktur til transport, lagring af CO2 og produktion af nye brændsler som fx PtX. Men vi står også over for en række andre store samfundsudfordringer i de kommende år. Vi skal beskytte biodiversiteten bedre, vi skal klimatilpasse Danmark, og vi skal udvikle og omlægge landbrug og fødevareproduktionen.

Deltager fra DN:

 • Lars Midtiby, Direktør

Sted: Klima- og energiscenen (C35)

Debat: EU-eksport af brugte tekstiler

Kl. 11.00-11.30

Deltag i debatten om EU's eksport af brugte tekstiler: Hvor meget brugt tekstil eksporterer EU og hvortil? Hvad sker der med det i modtagerlandene i Afrika og Asien? Hvordan kan EU og Danmark forhindre eksport af de tekstiler, der ender som affald?

Deltager fra DN:

 • Mette Ranfelt, Miljøpolitisk rådgiver

Sted: C27 - Det Europæiske Miljøagenturs telt

Debat: Plads til grøn strøm og varme - i din eller min baghave?

Kl. 12.00 - 12.45

Danskerne er verdensmestre i at producere grøn energi og varme, og transformationen fra sort til grøn energi har stor opbakning blandt danskerne. Men når det kommer til, hvor den grønne strøm skal produceres, møder projekterne ofte lokal modstand. Men vindmøller, geotermi og solceller skal jo placeres et sted. Så hvordan kan vi skabe opbakning lokalt og gå fra et udgangspunkt, der hedder 'Not In My Backyard' til en tilgang, der hedder 'Yes, In My Backyard'? Og hvordan gør vi det? Det spørger vi politikerne og de grønne organisationer om. Bliv klogere til Innargi A/S og Andels debat.

Deltager fra DN:

 • Sebastian Jonshøj, Vicepræsident

Sted: Den Grønne Plads (B2)

Debat: Skal der kunne jages og fiskes i strengt beskyttet natur?

Kl. 13.55 - 14.50

De seneste år har vist, at naturdebatten ikke kun har potentialet til at samle befolkningen om en bedre natur - den kan også splitte. Se bare på debatten om rewilding og naturnationalparkerne. I EU's Biodiversitetsstrategi 2030 er der et mål om 10 pct. strengt beskyttet natur. Det bliver af flere partier og grønne NGO'er udlagt på den måde, at der f.eks. ikke må bedrives rekreativt jagt og lystfiskeri i disse områder. Men hvorfor? Dansk jagt drives bæredygtigt, og jagttiderne fastsættes af DCE på baggrund af vildtets trivsel og bæreevne. Så hvad er det i virkeligheden for nogle principper, der er på spil, når nogle taler om at udelukke bestemte befolkningsgrupper fra vores natur? Følg med i Friluftsrådets debat.

Deltager fra DN:

 • Sebastian Jonshøj, Vicepræsident

Sted: Grøn Scene (D10)

Lørdag d. 17 juni

Oplæg og debat: Den almene sektor - en usynlig superhelt

Kl. 13.00 - 13.45

Forestil dig storbyer uden billige boliger for alle. Forestil dig bygninger opført uden blik for bæredygtighed og levetid. Forestil dig boliger for alle uden sociale indsatser til at sikre, at alle faktisk kan bo og leve der - også selvom man har det svært. Forestil dig kæmpe udendørs arealer uden blik for, hvordan de kan gøre gavn for biodiversitet og den grønne omstilling. Den almene sektor spiller en helt central men ofte overset rolle i samfundet. Kig forbi og bliv klogere på, hvordan den almene sektor på mange niveauer bidrager til et stærkere og sundere samfund.
Deltager fra DN:
 • Sebastian Jonshøj, Vicepræsiden
Sted: Den Sociale Scene (A30)
Nysgerrig efter mere? Find flere artikler om samme eller relaterede emner