Folkemødet står for døren, og Danmarks Naturfredningsforening er selvfølgelig tilstede med masser af debatter, viden og events.

Kom forbi DN'teltet eller find os rundt omkring til andres arrangementer. Der skal blandt andet tales om fremtidens landbrug, hvordan vi redder havet, sammenhængen mellem klima og biodiversitet, en ny grøn grundlov og meget, meget mere.

Dyk ned i programmet herunder.

Danmarks Naturfredningsforenings arrangementer

Torsdag d. 13 juni

Kl. 11.00-17.00

Pop-up event: De Cirkulære Træer, arrangeret af DN og Dansk Design Center

Lad os sammen designe et meningsfyldt liv med mindre forbrug og bedre trivsel. Kom og vær med til at designe og udforske bæredygtige hverdagsscenarier, og hjælp vores cirkulære gartnere med at få de vandrende træer til at slå rod.

Sted: Det Europæiske Miljøagentur (C30)

Deltagere:

 • Mette Ranfelt, DN
 • Mia Mysling Steentoft, Dansk Design Center
 • Therese Balslev, Dansk Design Cente

Kl. 14.45 - 15.30

Kampen om pladsen: Fremtidens landbrug til debat (Arrangeret af Grønt Akademi)

I debatten stiller vi skarpt på landbrugsproduktionen i Danmark. Fylder dansk landbrug for meget eller er det tilpas? Hvad skal der ske med den animalske produktion? Og hvordan ser fremtiden ud for arealanvendelsen, når der skal være plads til både natur, biodiversitet og vedvarende energi? Vi spørger nuværende og fremtidige beslutningstagere og eksperterne.

Sted: Dyrenes Beskyttelse og Grønt Akademi (G16)

Deltagere:

 • Marie-Louise Boisen Lendal (direktør i Frej)
 • Wilhelm Thomsen (KU)
 • Nanna Møller (RGU),
 • Frederik Thorup (SFU)
 • Jon Kristensen (VU) Moderator/vært: Jarl Cordua

Kl. 15.00-16.00

Samtale: Hvordan skaber vi sammen et grønt landbrug?

Med udgangspunkt i de nuværende trepartsforhandlinger og den generelle samfundsdebat omkring landbruget, vil samtalen dreje sig om mulighederne for landbrugets fremtid og nødvendigheden af samarbejde og synergier for at drive landbruget i en grønnere retning. I en tid hvor bølgerne går højt, når det kommer til landbrugets fremtid og fronterne har tendens til at blive trukket hårdt op mellem landbrugets parter, vil samtalen fokusere på vigtigheden af dialog og kigge på muligheden for at bygge broer.

Sted: Friluftsrådets scene, D10

Deltagere:

 • Maria Reumert Gjerding, Præsident i DN
 • Søren Søndergaard, Formand i Landbrug og Fødevarer
 • Frank Erichsen (moderator)

Fredag d. 14 juni

Kl. 10.00 - 11.00

Samtale: Hvordan redder vi havet?

Med ”Hvordan redder vi havet?” som det overordnede tema, vil samtalen berøre de udfordringer havet står overfor, som b.la. iltsvind og bundtrawl, og komme ind på nogle af de mange muligheder, vi har for igen at få et sundt og rigt hav.

Sted: Friluftsrådets scene (D10)

Deltagere:

 • Maria Reumert Gjerding, Præsident i DN ·
 • Magnus Heunicke, Miljøminister (S) ·
 • Frank Erichsen (moderator)

Kl. 11.00 - 12.00

Paneldebat: Det Meningsfulde Cirkulære Liv

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Design Center inviterer til paneldebat om hvordan vi redefinerer det meningsfulde liv og skaber bedre trivsel og mindre forbrug. Gennem konkrete scenarier og hverdagsfortællinger vil der blive debatteret, hvordan et cirkulært meningsfyldt liv kan skabes og leves, og hvilken betydning det vil have for os som forbrugere, for virksomheder, for samfundet og for planeten.

Sted: Det Europæiske Miljøagentur (C30)

Deltagere:

 • Mette Ranfelt, DN
 • Therese Balslev, Designer, dansk Designcenter
 • Julie Hjort, Director of sustainable and circular transition, Dansk Design Center
 • Mia Mysling Steentoft, Designer, Dansk Design Center

Kl. 16.30 - 17.15

Vid, vildere naturquiz med Vicky Knudsen

Se med, når Vicky Knudsen er vært ved den store naturquiz, hvor ungdomspolitikere og garvede Christiansborg-politikere dyster mod hinanden på paratviden om dansk natur.

Sted: Dyrenes Beskyttelse og Grønt Akademi (G16)

Deltagere:

 • Linea Lidell (V)
 • Peter Kofod (DF)
 • Max Bjerregaard (UM)
 • Matilde Dydensborg (RU)
 • Nanna Møller (RGU)
 • Jon Kristensen (VU) Vært/moderator: Vicky Knudsen

Arrangementer hvor DN deltager

Torsdag d. 15 juni

Kl. 12.30-13-30

Debat: Fra Foder til Føde – Fremtidens fødevareproduktion, arrangeret af Dyrenes Beskyttelse

Vi vil sætte fremtidens landbrug og fødevareproduktion til debat, og gøre det med udgangspunkt i den helhedsorienterede tilgang, som fremgår af Fra Foder til Føde rapporten fra 9 grønne organisationer.

Marie Reumert Gjerding i debat med en lang række aktører.

Sted: Dyrenes Beskyttelse, C10

Kl. 13.00 - 13.45

Debat: Kan partnerskaber i erhvervslivet styrkebiodiversiteten?

EU's nye direktiv for bæredygtighedsrapportering trådte i kraft d. 1 januar 2024. Dette tvinger virksomhederne til at forholde sig til biodiversitet, hvilket forventes at afspejle sig i de kommende ESG-rapporter. Kan der skabes grønne korridorer på tværs af Danmark, ved at virksomhederne går sammen? Kan erhvervslivet inspireres til at følge

Deltager fra DN:

 • Michael Stoltze, biolog

Arrangør: TDC Net

Kl. 15.00-15.30

Debat om Grøn Grundlov

Ca. 150 lande har grønne forfatninger. Men ikke Danmark. Derfor vil vi med denne debat invitere flere organisationer og virksomheder, blandt andet nogle af dem, der er bag initiativet ”Grøn Grundlov” til at have en konstruktiv diskussion om, hvordan en Grøn Grundlov kan se ud, og hvad den skal indeholde. Den kunne indeholde retten til mangfoldig natur, stabilt klima eller rent drikkevand. Men det kunne også være grønne rettigheder og netop det, skal vi debattere i panelet på tværs af generationer og aktører i samfundet.

Arrangør: Ungeklimarådet og Rådet for grøn Omstilling. Cirkuspladsen, Klima- og Energiens Scene, Store Scene (C34)

Deltager fra DN: Jens Anton Tingstrøm Klinken, Chef, Natur og Miljø

Kl. 16.20-17.10

Debat: Sundhedstjek af de danske farvande

I 2023 var iltsvindet i de indre danske farvande historisk stort. Iltsvindet var i et omfang og af en styrke, som ikke er set siden 2002. Ved mange typer menneskeskabt påvirkning kan man ikke umiddelbart se konsekvenserne, men dette er anderledes for iltsvind. Døde fisk, dyr og planter er et håndgribeligt tegn på, at der er noget helt galt, og det engagerer danskerne og politikerne. Ved dette arrangement vil vi søge at forstå hvad der forårsager iltsvind, hvad man kan gøre for at afhjælpe det, og hvad fremtiden mon byder på.

Deltager fra DN:

Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver

Sted: Tech-teltet på strandvejen.

Fredag d. 16 juni

Kl. 10.00 - 10.45

Debat: Kampen om arealerne - er det kapitalen der vinder?

Hvad betyder den grønne omstilling og stigende jordpriser for konkurrencen om arealerne og mulighederne for at sikre vores allesammens grundvand, som vi skal bruge til drikkevand? Hvordan lægger vi puslespillet med plads til fødevarer, energianlæg, skov, nybyggeri og drikkevandsbeskyttelse? Kan vi finde plads til både landbrug, vindmøller, solceller og nybyggeri – samtidig med, at vi beskytter vores vand? Hvem er vindere, og hvem er tabere?

Deltager fra DN:

 • Jens Anton Tingstrøm Klinken, Chef, Natur og Miljø

Sted: Drikkevandsteltet, A4

Kl. 14.00 - 14.45

Event: Biodiversitet i byerne

Verden står i en biodiversitetskrise, og mange arter er rødlistede. At afsætte områder til biodiversitet, når man bygger eller drifter ejendomme, er derfor efterhånden obligatorisk. Flere organisationer og selskaber har de seneste år haft et større og voksende fokus på at udvælge arealer til indsatser for biodiversitet, og i byerne gøres der også plads til områder, som skal fremme biodiversiteten. Men nytter det at forsøge at skabe biodiversitet på små områder i byerne, eller kan krisen kun løses på globalt plan?

Deltager fra DN:

 • Michael Stoltze, biolog

Sted: A32 – Den Sociale Scene

Kl. 14.00-15.00

Brevkasse for naturbekymrede

Vi ser meget frem til at byde jer velkommen til vores live brevkasse for naturbekymrede på Folkemødet.

Vi vil på forhånd have udvalgt nogle spørgsmål, som vi tænker, passer til panelet, men derudover er formatet meget frit, glad og uformelt - alle må byde ind på alle spørgsmål, ordet er frit og der må hjertens gerne udvikle sig en samtale mellem jer i panelet på baggrund af spørgsmålene.

Sted: D10 - Friluftsrådets Grønne Område

Deltager fra DN:

 • Mette Ranfelt, Klimapolitisk rådgiver

Kl. 14.00-14.45

Debat: Hastigheden og styrken i den grønne omstilling

Vi stiller spørgsmålet, om vi er så grønne, som vi bryster os af, eller det hele er gået op i politiske ambitioner, hvor reel klimahandling udebliver eller bliver kortsigtet og snævert. Til debatten skal forsøge at finde balancepunktet mellem politiske ambitioner og det konkrete handlingsrum og mellem reduktion af udledninger og lagring af CO2. Hvad skal vi satse på?

Deltager fra DN:

 • Maria Reumert Gjerding, præsident

Sted: Fællesscenen

Kl. 15.00 - 15.45

Debat: Kan havvind og biodiversitet gå hånd i hånd?

Spørgsmålet er, om det i praksis er muligt at accelerere udbygningen af havvind og samtidig tage hensyn til biodiversitet? Bør naturen tænkes ind i udbudskriterierne for bygge- og anlægsprojekter ved kyster og på havet? Eller vil det bremse udviklingen af grøn energi? Hvordan sikrer vi, at naturen bliver bedst muligt beskyttet mod konsekvenserne af byggeri på havet og ved kysterne? Er der brug for lovkrav ift. kompenserende tiltag for naturbeskyttelse, som man ser det i flere europæiske lande?

Sted: Folkets debattelt, J37

Deltager fra DN:

 • Jens Anton Tingstrøm, Chef, Natur og Miljø

Kl. 17.30 - 18.15

Debat: EU’s Jord til Bord strategi

Jord til Bord-strategien var Kommissionens ambitiøse forsøg på at kick-starte miljø- og fødevaresystemets grønne omstilling, men med stigende inflation og protester i flere europæiske lande, har flere erklæret strategien død. 2024 har været præget af traktorprotester i hele Europa, hvor landmænd har udtrykt vrede over, de mange regler, som EU har truffet på det grønne område. Da kommissionen skulle fremlægge sin 2040-plan, var det pludseligt med lempelser på landbrugsområdet. Virker traktor-protesterne? Og hvad betyder de for EU's arbejde på klima og miljøområdet de kommende 5 år?

Deltager fra DN:

 • Jens La-Cour, chefrådgiver

Sted: EU Kommissionens scene, B13

Kl. 18.30-19.15

Debat: Hvordan hænger biodiversitet sammen med klimaet?

Glemmer vi at koble biodiversitetskrisen sammen med klimakrisen? Bliv klogere på, hvordan biodiversitet hænger sammen med klimaet. Vi skal nemlig ikke kun leve op til Parisaftalens mål, men også få vores biodiversitet til at blomstre både i Danmark og resten af verden.

Arrangeres af Brancheorganisationen Plantebranchen og Tænketanken Frej

Deltager fra DN:

Ida Marxen Søndergaard

Lørdag d. 17 juni

Kl. 10.15 - 11.00

Debat: Et kig i den europapolitiske krystalkugle
Et kik i den europapolitiske krystalkugle: hvad kan Europa parlamentsvalget fortælle os om hvad, der venter miljø- og klimadebatten i de kommende år?
Deltager fra DN:
 • Jens La Cour, Chefrådgiver, EU miljøpolitik
Sted: Bioscenen

Kl. 12.00-12.45

Debat: Natur i lilleputlandet – hvordan får biodiversitet plads?

Der er planer for 99,7 % af Danmarks landareal – og ofte støder interesser sammen, når der både skal være plads til naturen, vedvarende energi, infrastruktur, bebyggelse og fødevareproduktion i lille Danmark, der med 4,3 mio. ha blot er verdens 133. største land. Biodiversitet er en svært målbar størrelse og giver ikke et direkte afkast – derfor trumfes den ofte af hensyn til landbrug og energi, hvis produktion kan gøres op i kroner og øre. Så hvordan får naturen sin plads i arealanvendelsen?

Deltager fra DN:

 • Jens Anton Tingstrøm, Chef, Natur og Miljø

Sted: Friluftsrådets Scene, C10. Arrangeret af Hedeselskabet.

Kl. 13.15-14.00

“Kender du typen?”: Quiz om grønne forbrugsvaner

Vi skal ud i en livstilsquiz, som vi kender fra TV – dog med et grønt twist. Vi ønsker at quizze deltagere og publikum på deres viden om danskernes grønne forbrugsvaner. I løbet af quizzen bliver der naturligvis plads til at drøfte, hvilken rolle danskernes forbrugsvaner kan og bør spille i den grønne omstilling.

Sted: Bioscenen, G10 på ydermolen

Deltager fra DN:

 • Mette Ranfelt, Klimapolitisk rådgiver

Kl. 14.00-14.30

Samtale: Badehotellet som et portræt af Danmarkshistoriens store politiske forandringer.

Historien om Danmarks Naturfredningsforening og deres magt fylder jo faktisk en del i serien. Samtalen skal handle om opbygningen af velfærdsstaten, socialreformer og naturen.

Sted: F24, Dagbladet Information.

Deltager fra DN:

Emil Nielsen, pressechef og Badehotellet-entusiast

Kl. 16.30-17.15

Debat: Se på vand med friske øjne

Verden står ikke kun over for en klimakrise, men i høj grad også en vandkrise. Årtiers dårlig forvaltning, forurening og ikke-bæredygtige praksisser presser vores vandsystemer til det yderste. Oversvømmelser og tørke bliver hyppigere, og vores floder og have lider under det. Krisen er drevet af overdreven efterspørgsel og virkningerne af den tredobbelte krise med klimaforandringer, tab af biodiversitet og forurening. I 2019 stod næsten 30% af EU's territorium over for vandmangel. Siden 1970 er en tredjedel af verdens ferskvandsøkosystemer gået tabt, og ferskvandspopulationerne er faldet med 83%. 40% af verdens befolkning føler allerede virkningerne af vandmanglen. Vi er ganske enkelt nødt til at ændre vores holdning til vand! Kom og hør hvorfor og hvordan.

Arrangør: DG Environment

Deltager fra DN:

Jens La Cour, Chefrådgiver, EU miljøpolik

Sted: B3

Nysgerrig efter mere? Find flere artikler om samme eller relaterede emner