99 arter, 99 vidunderlige oplevelser, 99 gode grunde til at passe bedre på naturen. Jeg er helt ærligt vildt begejstret for vores nye samarbejde med Naturhistorisk Museum og Nordea Fonden. For vores fælles projekt: 99 arter at se, før du bliver voksen handler om at opleve en verden, der risikerer at gøre selv de vildeste actionpakkede computerspil og de mest romantiske tv-serier til verdens kedeligste spildtid.

Vi beder kort sagt alle om at byde ind med hvilke arter, de synes, børn skal kende, før de bliver voksne. Det skal være helt almindelige let genkendelige arter, og vi beder folk melde ind på Facebook.

Du kan også være med

I skrivende stund strømmer det ind med forslag: Søsalat, hvinand, gammaugle og brunflagermus. Trepigget hundestejle, leopardsnegl og plæne-kransemos.

Du kan tilmelde arter på Facebook ved at sende en besked, og hvis du ikke er på Facebook, så kan du besøge hjemmesiden www.99arter.dk, hvor du kan skrive til os direkte.

Ærligt talt – hvem har ikke lyst til at se, hvordan mosaiksommerfugl eller oliebille ser ud? Og det er præcist det, det handler om. En sund nysgerrighed efter at gå på opdagelse i naturen – ja blive væk i den – forelske sig i den, savne den, søge den. Kende den og beskytte den.

Vi tømmer simpelthen naturområderne for naturindhold.

Det er vigtigt, det her. For vi oplever et enormt tab i naturens rigdom af arter og selvom alle begræder tabene, så er det som om, vi er handlingslammede eller endnu værre: vi fortsætter med at ødelægge levesteder og livsgrundlag for de mange arter, vi deler naturen med.

Masser af lokale eksempler

Tag for eksempel vores vandløb. I Nordjylland er et par kommuner i gang med at fjerne brinker, vegetation og bundmateriale fra et vandløb, der ellers er beskyttet af en række naturlove. Konsekvensen er, at vi fjerner levestederne for oddere, guldsmede og fugle og ødelægger gydestederne for vandløbets fisk.

I Skive gav politikerne tilsagn til mere udledning af kvælstof. Det har kvalt den nærliggende mose, og derfor siger de kommunale politikere nu, at der kan gives tilladelse til at udlede endnu mere kvælstof. Naturen i mosen er jo alligevel blevet så ringe.

Og den slags eksempler har vores lokale frivillige fra hele landet desværre alt for mange af. Det betyder, at vi mister natur i Danmark, og at den natur, vi har, får det dårligere. Vi tømmer simpelthen naturområderne for naturindhold.

Børn og natur hører sammen. Med 99 arter åbner vi op for den værdi, der er i at opdage naturen.

Selvfølgeligt gør vi i Danmarks Naturfredningsforening alt, hvad vi kan, for at få kommunerne og staten for den del til at passe bedre på naturen. Men jeg har altså også en idé om, at hvis kommunaldirektøren i kommunen selv havde været ude og lege i naturen, gå på opdagelse i den og blive venner med arterne, så var det nok sværere at give tilladelse til at asfaltere, bebygge eller forurene den.

Naturen har en værdi for os alle

For når man ikke kender naturen, kan man heller ikke passe på den, for man ved ikke, hvad man mister. Det er derfor, jeg er så vild med 99 arter at se, før du bliver voksen. Børn og natur hører sammen og vi åbner med projektet op for den værdi, der er i at opdage naturen. Og det giver samtidig håb for, at de nye generationer vil vokse op og beskytte naturen bedre, end vi selv – indtil videre i alle fald – har formået.

Jeg er med i juryen. Der sidder jeg sammen med blandt andre TV-værterne Sebastian Klein, Morten D.D. og den skarpe naturdebattør og forfatter, journalisten Susanne Sayers. Jeg tror, at 99 arter at se, før du bliver voksen bliver et hit, og jeg ser det som en fantastisk start på den store fortælling, vi bliver i stand til at fortælle om vores fantastiske natur.

Naturen er historien om livet

Vidste du for eksempel, at danske sommerfugle flyver til Afrika om efteråret? At rød fluesvamp og birketræer leger bytte bytte købmænd? eller at der hænger stivfrosne edderkoppeunger fem kilometer oppe i luften? At lakrød møgbille lever i lort, sommerfuglen Admiral er vild med alkohol og landsvalen er tæt forbundet med mennesker?

Det er historier, man ikke lige glemmer, når man først én gang har hørt dem. Det er små eventyr om livet. Det er stort.